All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie OPS

Operațiuni Zbor

1. Legislație Europeană

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2018/1976 din 14.12.2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/358 al Comisiei din 04.03.2020 (APLICABIL 08.04.2020)
2. Regulamentul (UE) 2018/395 al Comisiei din 13.03.2018  de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/357 al Comisiei din 04.03.2020 (APLICABIL 08.04.2020)
3. Comunicarea Comisiei 2016/3502 din 15.06.2016 Orientări interpretative referitoare la Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și la Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului
4. Decizia 2014/426/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
5. Decizia 2014/425/UE a Comisiei din 01.07.2014 de autorizare a Republicii Slovace și a Regatului Unit să aplice derogări de la anumite norme comune privind siguranța aviației în conformitate cu articolul 14 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
6. Regulamentul (UE) nr. 452/2014 al Comisiei din 29.04.2014 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene ale operatorilor din țări terțe în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 
►M1: Regulamentul (UE) 2016/1158 al Comisiei din 15.07.2016 
7. Regulamentul (UE) nr. 1079/2012 din 16.11.2012 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european
►M1: Regulamentul (UE) nr. 657/2013 din 10.07.2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 2016/2345 din 14.12.2016
►M3: Regulamentul (UE) nr. 2017/2160 din 20.11.2017
8. Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 05.10.2012 (consolidat)
de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 800/2013 al Comisiei din 14.08.2013
►M2: Regulamentul nr. 71/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul nr. 83/2014 al Comisiei din 29.01.2014
►M4: Regulamentul (UE) 2015/140 al Comisiei din 29.01.2015
►M5: Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015
►M6: Regulamentul (UE) 2015/1329 al Comisiei din 31.07.2015
►M7: Regulamentul (UE) nr. 2015/2338 al Comisiei din 11.12.2015
►M8: Regulamentul (UE) nr. 2016/1199 al Comisiei din 22.07.2016
►M9: Regulamentul (UE) nr. 2017/363 al Comisiei din 01.03.2017
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 2017/363, 17.05.2018
►M10: Regulamentul (UE) nr. 2018/394 al Comisiei din 13.03.2018
►M11: Regulamentul (UE) nr. 2018/395 al Comisiei din 13.03.2018
►M12: Regulamentul (UE) nr. 2018/1042 al Comisiei din 23.07.2018
►M13: Regulamentul (UE) nr. 2018/1975 al Comisiei din 14.12.2018
►M14: Regulamentul (UE) nr. 2019/133 al Comisiei din 28.01.2019
►M15: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/1384 al Comisiei din 24.07.2019
► Rectificare la regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/1384 al Comisiei din 24.07.2019
►M16: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/1387 al Comisiei din 01.08.2019 (Anexa, pct.4, lit.(a); pct.6, lit.(b), pct.8, lit.(b) - aplicabile 25.09.2019; Anexa, pct.4, lit. c - g, n și q - aplicabile 05.11.2020)
►M16: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/745 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1042
 9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr . 923/2012 al Comisiei din 26.09.2012 (consolidat) de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2016/1185 al Comisiei din 20.07.2016
10. Regulamentul (EC) nr. 1332/2011 din 16.12.2011 (consolidat) de stabilire a unor cerințe comune privind utilizarea spațiului aerian și a unor proceduri comune de operare pentru evitarea coliziunii în zbor
►M1: Regulamentul (UE) nr. 583/2016 din 15.04.2016 
11. Regulamentul (UE) nr. 255/2010 din 25.03.2010 (consolidat) de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian
►M1: Regulamentul (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
►M2: Regulamentul (UE) nr. 2016/1006 din 22.06.2016
►M3: Regulamentul (UE) nr. 2017/2159 din 20.11.2017
12. Regulamentul (CE) nr. 1033/2006 din 04.07.2006 (consolidat) de stabilire a cerințelor privind procedurile pentru planurile de zbor în faza premergătoare zborului pentru cerul unic European
►M1: Regulamentul (UE) nr. 929/2010 din 18.10.2010
►M2: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 923/2012 din 26.09.2012
►M3: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 428/2013 din 08.05.2013
►M4: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2120 al Comisiei din 02.12.2016
13. Regulamentul (CE) nr.474/2006 al Comisiei din 22.03.2006 (consolidat) de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr.2111/2005 al parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1043/2007 al Comisiei din 11.09.2007
►M2: Regulamentul (CE) nr. 1400/2007 al Comisiei din 28.11.2007
►M3: Regulamentul (CE) nr. 331/2008 al Comisiei din 11.04.2008
►M4: Regulamentul (CE) nr. 715/2008 al Comisiei din 24.07.2008
►M5: Regulamentul (CE) nr. 298/2009 al Comisiei din 08.04.2009
►M6: Regulamentul (CE) nr. 619/2009 al Comisiei din 13.07.2009
►M7: Regulamentul (CE) nr. 1144/2009 al Comisiei din 26.11.2009
►M8: Regulamentul (UE) nr. 273/2010 al Comisiei din 30.03.2010
►M9: Regulamentul (UE) nr. 590/2010 al Comisiei din 05.07.2010
►M10: Regulamentul (UE) nr. 791/2010 al Comisiei din 06.09.2010
►M11: Regulamentul (UE) nr. 1071/2010 al Comisiei din 22.11.2010
►M12: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2011 al Comisiei din 19.04.2011
►M13: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1197/2011 al Comisiei din 21.11.2011
►M14: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 295/2012 al Comisiei din 03.04.2012
►M15: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1146/2012 al Comisiei din 03.12.2012
►M16: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 659/2013 al Comisiei din 10.07.2013
►M17: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1264/2013 al Comisiei din 03.12.2013
►M18: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 368/2014 al Comisiei din 10.04.2014
►M19: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1318/2014 al Comisiei din 11.12.2014
►M20: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1014 al Comisiei din 25.06.2015
►M21: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2322 al Comisiei din 10.12.2015
►M22: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/963 al Comisiei din 16.06.2016
►M23: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2214 al Comisiei din 08.12.2016
►M24: Regulamentul (UE) nr. 2017/830 al Comisiei din 15.05.2017
►M25: Regulamentul (UE) nr. 2017/2215 al Comisiei din 30.11.2017
►M26: Regulamentul (UE) nr. 2018/871 al Comisiei din 14.06.2018
►M27: Regulamentul (UE) nr. 2018/1866 al Comisiei din 28.11.2018
►M28: Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2019/618 al Comisiei din 15.04.2019
►M29: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2105 al Comisiei din 09.12.2019
►M30: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/736 al Comisiei din 2.06.2020
14. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.12.2005 (consolidat) de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
15. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.04.2004 (consolidat) privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a operatorilor de aeronave
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1137/2008 din 22.10.2008
►M2: Regulamentul (UE) nr. 285/2010 din 06.04.2010
16. Regulamentul (CE) nr. 2027/97 din 09.10.1997 (consolidat) privind răspunderea operatorilor de transport aerian privind transportul aerian al pasagerilor și al bagajelor acestora
►M1: Regulamentul (CE) nr. 889/2002 din 13.05.2002
17. privind armonizarea cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative în domeniul aviaţiei civile
►M1: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2176/96 din 13.11.1996 (abrogat)
►M2: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1069/1999 din 25.05.1999 (abrogat)
►M3: Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2871/2000 din 28.12.2000 (abrogat)
►M4: Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 din 15.07.2002 (abrogat)
►M5: Regulamentul (CE) nr. 1899/2006 din 12.12.2006
►M6: Regulamentul (CE) nr. 1900/2006 din 20.12.2006
►M7: Regulamentul (CE) nr. 8/2008 din 11.12.2007
►M8: Regulamentul (CE) nr. 216/2008 din 20.02.2008
►M9: Regulamentul (CE) nr. 859/2008 din 20.08.2008

 

2. Reglementări naţionale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 1094/2019 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1094/26.07.2019 privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului a intrat in vigoare la data de 09.08.2019
2. OMT nr. 1093/2019
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1093/26.06.2019 privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului 
3. OMT nr.663/2019 Ordinul nr. 663/17.04.2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant" RACR-LTMO, ediţia 3/2019 
RACR-LTMO, ed.3/2019 Reglementare aeronautică civilă română "Limitări privind timpul de muncă şi cerinţe de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant", ediția 3/2019
4. OMT nr. 677/26.04.2018 Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 677/2018 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SPAR "Salturi cu paraşuta", ediția 1/2018
RACR-SPAR, ed.1/2018 Reglementare aeronautică civilă română "Salturi cu paraşuta", ediția 1/2018
5. OMT nr. 743/23.08.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului şi a dispoziţiilor operaţionale privind serviciile şi procedurile din navigaţia aeriană şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1.035/2011 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.265/2007, (CE) nr. 1.794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1.033/2006 şi (UE) nr. 255/2010
6. OMTCT nr. 600/20.07.2016 Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, ediția 1/2016
RACR-REAC, ed. 01/2016 Reglementării aeronautice civile române privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, ediția 1/2016
7. OMT nr. 1134/19.10.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la operaţiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
8. OMT nr. 200/18.03.2015 Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DEMO "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015
RACR-DEMO, ed. 1/2015 Reglementare aeronautică civilă română "Demonstraţii aeriene", ediţia 1/2015
9. HG nr. 912/2010
Hotarare de guvern pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate
10. OMTI nr. 301/2009 Ordinul Ministrului Transporturilor si Infrastructurii pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală"
RACR-OPS LAAG, ed. 01/2009 Reglementare aeronautică civilă română "Operaţiuni de lucru aerian şi aviaţie generală", ediția 1/2009
11. OMT nr. 1064/23.10.2007 (consolidat) Ordinul Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
►M1: Ordinul nr.1052/04.06.2018 privind modificarea anexei la OMT nr. 1.064/2007
►M2: Ordinul nr. 892/21.04.2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007
Norma metodologică de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România din 23.10.2007
12. Legea nr. 223/04.07.2007 (consolidată) privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
►M1: Ordonanta de urgenta nr. 114/23.12.2009 privind unele masuri financiar bugetare
►M2: Legea nr. 263/16.12.2010 privind sistemul unitar de pensii
►M3: Legea nr. 83/21.04.2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007
►M4: Legea nr. 71/28.04.2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 223/2007
►M5: Ordonanta de urgenta nr. 59/04.08.2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu
13. OMTCT nr. 630/27.03.2007 (consolidat) Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
►M1: OMT nr. 1095/26.07.2019 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2
14. OMTCT nr. 2066/09.11.2006 Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului privind delegarea unor competenţe Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română"
15. Legea nr. 111/10.10.1996 (consolidată) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
►M1: Legea nr. 200/22.10.2010  pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996
►M2: Legea nr. 243/07.12.2010 pentru modificarea Legii nr. 111/1996
►M3: Legea nr. 378/19.12.2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare 
►M4: Legea nr. 187/24.10.2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
►M5: Legea nr. 343/22.12.2015 pentru completarea art. 35 din Legea nr. 111/1996
►M6: Legea nr. 63/09.03.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/19963. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-BOP, Ed.1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene cu baloane, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D999/15.10.2019
2.  PIAC-OPS, Ed.1/2016, AMD. 3/2020 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă pentru desfășurarea operațiunilor aeriene, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D121/13.02.20204. Circulare și Directive Operaționale
 

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. DO: SARS-CoV-3 Directiva Operațională - Măsuri operaționale pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, ed.3/30.06.2020.
2. CO: OPS-AD
 
Circulară de aeronautică civilă: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, Ed.1/04.11.2016
3. CO: OPS MEP Circulară operațională: Recomandările emise de Centrul de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile (CIAS) referitoare la operarea aeronavelor din clasa MEP (Multi Engine Piston), Ed.1/21.01.2016
4. CO: TGL 26 Circulară operațională: Elaborare MEL, Ed.1/01.08.2010
5. CO: OPS ELI Circulară operațională: Măsuri privind reducerea accidentelor pentru zborurile VFR cu elicoptere, Ed.2/08.2004
6. CO: OPS RAMP Circulară operațională: Dotarea aeronavelor operatorilor aerieni români cu echipament de protecție reflectorizant, Ed.1/.08.2004