All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie mediu
Mediu

1. Legislație europeană    
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Decizia (UE) 2018/2027 a Consiliului din 29.11.2018 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește prima ediție a Standardelor internaționale și a practicilor recomandate referitoare la protecția mediului – Schema de compensare și de reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională (CORSIA)
2. Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.04.2014 de stabilire a normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate și de abrogare a Directivei 2002/30/CE
 
2. Legislație națională
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 1043/16.07.2019
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1043/2019 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate 
Anexa 1: Normele privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014
Anexa 2:
Procedurile de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţările în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, din 16.07.2019 
Anexa 3: Procedurile de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România, cu aeronave cu o marjă mică de conformitate, din 16.07.2019
2. Legea nr. 121/2019 Legea nr. 121/03.07.2019 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant
3. OMTI nr. 169/11.03.2011 Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în domeniul aviaţiei civile pentru perioada 2011-2020, publicat în MO nr. 541 din 01 august 2011
4. OMT nr. 1261/30.11.2007, ediția 03/2007 Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-PM "Protecția Mediului"
 ►M1:OMT nr. 1480/23.12.2016, publicată în MO, Partea I nr. 1041 din 23.12.2016
RACR-PM “Protecția Mediului”, Ediţia 03/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Protecția Mediului"
5. HG nr. 1074/05.09.2007 Hotărârea Guvernului privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă international, publicată în MO nr. 628 din 13 septembrie 2007
6. HG nr. 780/14.06.2006 Hotărârea Guvernului privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, modificată și completată prin:
 ►M1:Hotărârea Guvernului nr. 133/2010, publicată în MO, Partea I nr. 155/10.03.2010
►M2:Hotărârea Guvernului nr. 399/2010,   publicată în MO, Partea I nr. 286/30.04.2010
►M3:Hotărârea Guvernului nr. 1300/2010, publicată în MO, Partea I nr. 874/28.12.2010
►M4:OUG nr. 115/2011, publicată în MO, Partea I nr. 926/28.12.2011
►M5:Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, publicată în MO, Partea I nr. 248/30.04.2013
►M5:Hotărârea Guvernului nr. 578/2015, publicată în MO, Partea I nr. 571/30.07.2015
►M6:Hotărârea Guvernului nr. 971/2016, publicată în MO, Partea I nr. 1063/29.12.2016

3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-PM-EATU, editia 02/2013 „Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din România, pentru avioanele civile subsonice cu reacţie, care nu corespund standardelor de zgomot OACI din Anexa 16, Vol. I, Partea a II-a, Capitolul 3

4. Circulare
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CA-PM-PORZ, ediția 01/2016 Ghid privind cerințe de siguranță aplicabile la introducerea unor măsuri operaționale pentru reducerea zgomotului în preajma aeroporturilor