All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie emitere avize

Avize și autorizații

1. Legislație națională

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. AACR-DANA-MET-CNS-02, ed.2/2018 Metodologia de evaluare tehnică de către AACR a impactului obiectivului/obiectivelor supuse avizării, asupra mijloacelor CNS, din punct de vedere al compatibilităţii radioelectrice, aprobată prin Decizia Directorului Geneeral al AACR nr. D1127/22.11.2018
2. Ordinul nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activitatilor, altele decât activitatile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale
3. OMT nr. 735/2015 Ordinul nr. 735/09.06.2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
RACR-ZSAC Reglementare aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015
►M1: OMT nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea RACR-ZSAC
►M2: OMT nr. 1453/17.09.2018 pentru modificarea RACR-ZSAC
4. OMT nr. 731/2015 Ordinul nr. 731/08.06.2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 1/2015
RACR-AVZ, ed.1/2015 Reglementare aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ