All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie emitere avize

Avize și autorizații

1. Legislație națională

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Decizia DG al AACR nr. D306_26.06.2020 Decizia de aprobare a Conținutului și structurii documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României, prevăzute  în Anexele nr. 1-5,  care fac parte integrantă din prezenta decizie.
Conținutul și structura documentației care se depune la AACR în vederea emiterii avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României-  Anexele nr. 1-5.
 
2. OMTIC nr. 893/21.04.2020 Ordinul nr. 893/2020 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României - RACR-AVZ, ediţia 2/2020 
RACR-AVZ Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia 2/2020.
3. AACR-DANA-MET-CNS-02, ed.2/2018  
4. Ordinul nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activitatilor, altele decât activitatile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spatiul aerian a diverselor corpuri materiale
5. OMT nr. 735/09.06.2015 Ordinul nr. 735/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia 1/2015
RACR-ZSAC Reglementare aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediţia 1/2015
►M1: OMT nr. 33/16.01.2017 pentru modificarea şi completarea RACR-ZSAC
►M2: OMT nr. 1453/17.09.2018 pentru modificarea RACR-ZSAC