All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie AIR

Domeniul Navigabilitate

1. Acte normative europene

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24.05.2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord
(aplicabil de la 01.07.2020 cu exceptia paragrafului 3 din art.15 care este aplicabil de la 01.07.2021 si a paragrafului 5 din art.5 care este aplicabil dupa definirea scenariilor standard)
2. Regulamentul (UE) 2019/494 al Parlamentului European și al Consiliului din 25.03.2019 privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
3. Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12.03.2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe
4. Regulamentul (UE) 2018/1142 al Comisiei din 14.08.2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 în ceea ce privește introducerea anumitor categorii de licențe de întreținere a aeronavelor, modificarea procedurii de acceptare a componentelor de la furnizori externi și modificarea prerogativelor întreprinderilor de pregătire în domeniul întreținerii
5. Directiva (UE) nr. 2006/42/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17.05.2006 (consolidata) privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
►M1: Regulamentul (CE) nr. 596/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.06.2009
►M2: Directiva 2009/127/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21.10.2009
6. Regulamentul Comisiei (UE) Nr. 748/2012 din 03.08.2012 (consolidat) de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție, modificat  şi completat prin
►M1: Regulamentul (UE) nr. 7/2013 al Comisiei din 8 ianuarie 2013
►M2: Regulamentul (UE) nr. 69/2014 al Comisiei din 27.01.2014
►M3: Regulamentul (UE) nr. 2015/1039 al Comisiei din 30.06.2015
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2016/5 al Comisiei din 06.01.2016
►M5: Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 03.08.2012
►M6: Regulamentul delegat (UE) 2019/897 al Comisiei din 12.03.2019
►M7: Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2019/897 (05.06.2019)
7. Regulamentul Comisiei (UE) nr. 1321/2014 din 26.11.2014 (consolidat) privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu
►M1: Regulamentul (UE) 2015/1088 al Comisiei din 03.07.2015
►M2: Regulamentul (UE) 2015/1536 al Comisiei din 16.09.2015
►M3: Regulamentul (UE) 2018/1142 al Comisiei din 14.08.2018
►M4: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 08.07.2019
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1383 al Comisiei din 08.07.2019 (APLICABIL 24.03.2020)
►M5: Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1384 al Comisiei din 24.07.2019 (APLICABIL 20.02.2020)
8. Comunicarea Comisiei nr.220/2014 din 11.07.2014 Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
(reformare)
9. Comunicarea Comisiei din 13.02.2015 în cadrul implementării Directivei 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE
10. Regulamentul (UE) nr.1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind substanțele care diminuează stratul de ozon
►M1: Regulamentul (UE) nr.744/2010 al Comisiei din 18.08.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr.1087/2013 al Comisiei din 04.11.2013
►M3: Regulamentul (UE) nr.1088/2013 al Comisiei din 04.11.2013
Notificare adresată întreprinderilor care intenționează să importe sau să exporte, către sau din Uniunea Europeană, în 2016, substanțe reglementate care afectează stratul de ozon, precum și întreprinderilor care intenționează să producă sau să importe aceste substanțe, în 2016, pentru utilizări esențiale de laborator sau analitice
►M4: Regulamentul (UE) 2017/605 al Comisiei din 29.03.2017
►M5: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/2029 a Comisiei din 18.12.2018
11. Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23.04.2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012
12. Decizia 294/2008 a Comisiei din 07.04.2008 privind condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate
►M1: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/2317 a Comisiei din 16.12.2016 
 
 

2. Acte normative naţionale

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr. 1454/18.09.2018 Ordinul MT nr. 1454/2018 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1348/2002 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane (RACR NDT "Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NDT) in aeronautica civila si a centrelor de instruire a personalului NDT"
2. OMT nr.897/17.07.2017 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 897/2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea paraşutelor" şi modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 88/2017 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-LPAN P "Licenţierea personalului aeronautic navigant paraşutist"
RACR-CP, Ed.1/2017 Reglementarea aeronautică civilă română RACR-CP "Certificarea paraşutelor" din 17.07.2017
3. OMT nr. 1338/25.10.2016 Ordinul nr. 1338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016
RACR-IA, Ediţia 1/2016 Reglementare aeronautică civilă română “Înmatricularea aeronavelor civile”
4. OMT nr.1274/13.10.2016 Ordinul nr. 1274/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, pieselor şi echipamentelor aferente, precum şi certificarea organizaţiilor de proiectare şi producţie 
5. OMT nr.708/19.08.2016 Ordinul nr. 708/2016 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menţinerea navigabilităţii aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor aeronautice şi autorizarea întreprinderilor şi a personalului cu atribuţii în domeniu
6. OMT nr. 765/23.06.2015 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 765/23.06.2015 pentru aprobarea reglementării RACR - SUD "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă", ediţia 2/2015
RACR-SUD, Ediţia 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea sudorilor din aeronautica civilă"
7. OMT nr. 764/23.06.2015 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 764/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-DPA "Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice", ediţia 1/2015

RACR-DPA, Ediţia 1/2015

Reglementarea aeronautică civilă română RACR-DPA „Autorizarea organizaţiilor distribuitoare de produse aeronautice”, ediţia 1/2015
8. OMT nr.763/23.06.2015 Ordinul nr. 763/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LTS "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015
RACR-LTS, ediţia 1/2015 Reglementarea aeronautică civilă română "Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă", ediţia 1/2015
9. OMT nr. 806/31.08.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor nr. 806 / 31.08.2007 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC "Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile", ediţia 01/2007
Ordin al Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii (OMTI) nr. 1268 / 21.12.2009 privind modificarea și completarea anexei la OMT nr. 806/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AZAC ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”, ediția 01/2007
Ordinul nr. 1338/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-IA "Înmatricularea aeronavelor civile", ediţia 1/2016
RACR-AZAC, Ediţia 1/2010 Reglementare aeronautică civilă română ”Admisibilitatea la zbor a unor categorii de aeronave civile”
10. OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
RACR-CCO ULM, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare motorizate”
11. OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
RACR-CCO AUN, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Cerinţele de certificare şi operaţionale pentru aeronavele ultrauşoare  nemotorizate”
12. OMTCT nr. 630/27.03.2007 Ordin al Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 630/27.03.2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România
RACR-AAUN, Ediţia 01/2007 Reglementare aeronautică civilă română “Autorizarea persoanelor juridice pentru  certificare în domeniul aeronavelor ultrauşoare nemotorizate”
13. OMLPTL nr.  1348 din 18.09.2002 Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei nr.  1348 din 18.09.2002 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Romane RACR-NTD / Autorizarea personalului care efectueaza examinari nedistructive (NTD) in aeronautica civila si a centrelor de instruire personal NTD
RACR-NDT, Ediţia 1/2002
Reglementarea aeronautică civilă română “Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT), în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire personal NDT”
►M1: Ordinul nr. 1454/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.348/2002
 
 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-CP Ed.1 Amd. 1_2018 Proceduri şi instrucţiuni pentru aplicarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 897 din 17 iulie 2017 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CP "Certificarea  paraşutelor", aprobata prin Decizia Directorului General al AACR nr. D1200 / 28.12.2018
2. PIAC-AW-147, Ed.1/2018 Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea și supravegherea organizaţiilor de pregătire pentru întreținere PART 147, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1185/20.12.2018
3. PIAC-AW-M/F, Ed.2/2018 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea PART M/F a organizaţiilor de întreţinere, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1184/20.12.2018
4. PIAC-AW-145, Ed.2/2017, AMD.1/2018
Lista circularelor de navigabilitate conexe domeniului intretinere aici.
Procedură administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea și supravegherea organizaţiilor de întreţinere PART 145, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1183/20.12.2018
5. PIAC-AW-M_G, Ed.2/2018 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea  si supravegherea organizaţiilor de managementul navigabilitatii PART M_G , aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1182/20.12.2018
6. PIAC-AW-SUD, Ed.2/2016 Procedura administrativă și instrucțiuni pentru autorizarea sudorilor din aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr.D 528/16.06.2016
7. PIAC-AW-LTS, Ed. 1/2016 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 353/21.04.2016
8. PIAC-AW-NON147, Ed. 2/2015 Procedura administrativă şi instrucţiuni de autorizare a cursurilor NON PART 147 pentru pregătire pe tip de aeronavă/ componente, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 73/26.01.2015
9. PIAC-AW-MP, Ed. 2/2018 Procedură administrativă şi instrucţiuni AACR pentru aprobarea programelor de întreţinere, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D1186/20.12.2018
10. PIAC-AW-66, Ed. 1/Amd.1/2012 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru licenţierea PART 66 a personalului pentru întreţinerea aeronavelor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D 14/10.01.2013
11. PIAC-DN-ACAM, Ed. 1/2011 Procedura administrativă şi instrucţiuni pentru monitorizarea continuităţii navigabilităţii aeronavelor, audit de produs (ACAM), aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1180/29.11.2011
12. PIAC-DN-EAZ, Ed. 1/2011 Procedura administrativă şi instrucţiuni  pentru emiterea autorizaţiei de zbor, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr.D 1179/29.11.2011
 
 

4. Circulare de navigabilitate

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CN-AW-C.001A Memoriul de prezentare al organizaţiei de management a continuitatii navigabilitatii PART M/G - check list
2. CN-AW-M.003A Memoriul de prezentare al organizaţiei de întreţinere PART 145 - check list
3. CN-AW-M/005 Audit  intern. Cerințe efectuare și documentare
4. CN-AW-M/008 Memoriul de prezentare  a organizaţiei de  pregătire pentru întreținere PART 147 - check-list
5. CN: RED DOC Proceduri privind modul de redactare a documentației emise de către agenții aeronautici civili români
 
6. CN-AW-M/001
Anexa 1 - Lista de capabilități (model)
Anexa 2 - Cerere de aprobare/modificare a listei de capabilități (Formular AACR-DN-0510)
Lista de capabilități a unei organizații de întreținere autorizată conform EASA Part 145/Part M Subpartea F (material de ghidare)
7. CN: VA Zbor în spațiul aerian cu o contaminare de cenușă vulcanică
8. CN: Cuprins MME Memoriul de prezentare a Managementului Întreținerii (MME) - capitole obligatorii
9. CN-AW-M/002 Jurnalul personalului tehnic aeronautic
10. CN-AW-I/001 Codificarea şi înregistrarea emiţătoarelor 406 MHz utilizate în aviaţie / ELT_PLB
11. CN-AW-M/004 Etalonarea echipamentelor de măsură utilizate în organizațiile autorizate de AACR
12. CN-AW-M.006 Întreținerea la linie a aeronavelor
13. CN-AW-L/003 Licente Part 66 bazate pe certificate emise de catre organizatia CZ.147.0010