All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie AGA

Aerodromuri

1. Legislație Europeană

Nr. crt.

Tipul şi Codul Actului Normativ

Titlul Actului Normativ

1. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 din 12.02.2014 (consolidat) de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2018/401 al Comisiei din 14.03.2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 139/2014 în ceea ce privește clasificarea pistelor
►M2: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/469 al Comisiei din 14.02.2020 (APLICABIL 27.01.2022)
2. Directiva 96/67/CE din 15.10.1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității
►M1: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 din 29.09.2003

 

2. Legislație naţională

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. OMT nr.1042/16.07.2019 Ordinul nr. 1042/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), RACR-WGS-84
RACR-WGS-84, ed.2019 Reglementarea aeronautică civilă română privind măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul geodezic global (WGS-84), RACR-WGS-84, din 16.07.2019
2. OMT nr. 611/15.03.2019
Ordinul nr. 611/2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediţia 2019 
RACR-AD-AACDA, ed.2019  Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar
3. OMT nr. 1193/29.09.2016 Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS 
RACR-AD-ADS ed. 1/2016 Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS
4. OMT nr. 161/07.03.2016 Ordinul nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC
►M1: OMT nr. 1423/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC
RACR-AD-AADC  ed. 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea aerodromurilor civile, RACR-AD-AADC
RACR-AD-IADC  ed. 2/2016 Reglementare aeronautică civilă română privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile, RACR-AD-IADC
5. OMT nr. 1236/17.11.2015 Ordinul nr. 1236/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015 
RACR-AD-AAH ed. 2/2015 Reglementare aeronautică civilă română privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling, RACR-AD-AAH
►M1: OMT nr. 601/2016 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling RACR-AD-AAH, ediţia 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1236/2015 
6. OMT nr. 640/11.05.2015 Ordinul nr. 640/2015 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETA "Proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor", ediţia 2/2015 
RACR-AD-PETA ed. 2/2015 Reglementarea aeronautică civilă română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor, RACR-AD-PETA
7. OMT nr. 1312/16.09.2014 Ordinul nr. 1312/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014 
RACR-AD-PETH ed. 3/2014 Reglementare Aeronautică Civilă Română privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor, RACR-AD-PETH
►M1: OMT nr. 148/2015 privind modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-AD-PETH "Proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor", ediţia 3/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1312/2014 
8. OMT nr. 1309/08.09.2014 Ordinul nr. 1309/2014 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului 
9. OMTI nr. 1121/02.11.2009 Ordinul nr. 1121/2009 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 01/2009 
RACR-AD-ACAA ed. 1/2009 Reglementare aeronautică civilă română privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA
10. OMT nr. 101/09.05.2007 Ordinul nr. 101/2007 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007 
RACR-APSH ed. 3/2007 Reglementare aeronautică civilă română privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi, RACR-APSH
11. OMTCT nr. 879/06.05.2004 Ordinul nr. 879/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediţia 1/2004
RACR-AD-MEDA ed. 1/2004 Reglementare aeronautică civilă română privind metode şi echipamente de degivrare / antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA
12. OMT nr. 439/16.08.1999 Ordinul nr. 439/1999 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi/RACR-AD-COMSS
RACR-AD-COMSS ed. 1/1999 Reglementare aeronautică civilă română privind organizarea radiocomunicaţiilor operaţionale sol-sol pe aeroporturi, RACR-AD-COMSS

 

3. Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-AD-AADC, ed.4/2020 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea Aerodromurilor Civile, ediţia 4/2020, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D114/12.02.2020
2. PIAC-AD-MA, ed. 04/2019 Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă: Mentenanţa aerodromurilor, ediţia 4/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D998/15.10.2019
Amendamentul 1/2020 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-MA, ed.2/2019, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D137/19.02.2020
3. PIAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE, ed. 4/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Metodologia de audit/inspecție aplicabilă aerodromurilor civile, ediţia 04/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D825/23.08.2019
4. PIAC-AD-AACDA, ed. 1/2019 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar, ediția 1/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D344/11.04.2019
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-AACDA, ediția 1/2019, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1135/20.11.2019
5. PIAC-AD-139, ed.1/2018 Procedurile şi Instrucţiunile de Aviație Civilă - Certificarea și supravegherea aerodromurilor civile în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 139/2014, editia 1/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D1180/20.12.2018
Amendamentul nr. 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-139, ediția 1/2018, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1149/27.11.2019
Amendamentul nr. 2/2020 Amendamentul nr.2 la PIAC-AD-139, ediția 2/2020, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D230/31.03.2020
6. PIAC-AD-LVP, ed. 2/2018 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Conținutul și aprobarea procedurilor pentru operare în condiții de vizibilitate redusă, ediția 2/2018, aprobată  prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1198/28.12.2018
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-LVP, ediția 2/2018, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1132/20.11.2019
7. PIAC-AD-SCOBST, ed.5/2018 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Supravegherea şi controlul obstacolelor, ediţia 5/2018, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D615/29.06.2018
8. PIAC-AD-IPAD, ed. 2/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Instruirea personalului de aerodrom, ediţia 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D989/09.10.2017
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-IPAD, ediția 2/2017, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1134/20.11.2019
9. PIAC-AD-AAH, ed. 2/2017 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Autorizarea agenţilor aeronautici de handling, ediţia 2/2017, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D677/04.07.2017
10. PIAC-AD-SSI, ed. 02/2016 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Operaţiuni de salvare şi stingerea incendiilor, ediţia 2/2016, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D948/17.10.2016
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la  PIAC-AD-SSI, ediția 2/2016, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1131/20.11.2019
Amendamentul 2/2020 Amendamentul nr.2 la Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă Română – Operațiuni de salvare și stingerea incendiilor, PIAC-AD-SSI, ediția 2/2016, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D56/23.01.2020
11. PIAC-AD-SMGCS, ed. 1/2015 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Siguranța pe suprafața de mișcare, ediţia 1/2015, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D698/16.09.2015
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-SMGCS, ediția 1/2015, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1136/20.11.2019
Amendamentul 2/2020 Amendamentul nr.2 la Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă Română – Siguranța pe suprafața de mișcare, PIAC-AD-SMGCS, ediția 1/ 2015, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D55/23.01.2020
12. PIAC-AD-CSMS, ed. 02/2014 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Cerinţe de implementare a  sistemului de management al siguranţei pe aerodromurile civile, ediţia 2/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile Române nr. D940/05.12.2014
Amendamentul 1/2019 Amendamentul nr.1 la PIAC-AD-CSMS, ediția 2/2014, aprobat prin Decizia Directorului General al Autorității Aeronautice Civile Române nr. D1133/20.11.2019
13. PIAC-AD-PSU, ed. 01/2012 Proceduri şi Instrucţiuni de Aeronautică Civilă: Planul de urgenţă al aerodromului, ediţia 2/2012, aprobată prin Decizia Directorului General al Autorităţii Aeronautice Civile nr. D636/24.07.2012

 

4. Directive

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. DA – 3 Directivă Aeroportuară: Cerinţe privind amplasarea şi realizarea împrejmuirilor perimetrale ale aeroporturilor, 20.12.2011
2. DA – 2 Directivă Aeroportuară: Marcarea şi balizarea luminoasă a turbinelor eoliene şi a parcurilor de turbine eoliene, 23.10.2008
3. DA – 1 Directivă Aeroportuară: Ameliorarea stării suprafeţelor de mişcare ale aeroporturilor, 22.08.2002

 

5. Circulare

Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CA: OPS – AD nr. 1/2016 Circulară Aeroportuară: Recomandări privind utilizarea terenurilor sau a suprafeţelor de apă, altele decât aerodromurile civile certificate, pentru operaţiuni aeriene civile de lucru aerian sau aviaţie generală, 04.11.2016
2. CA – AP 5 Circulară Aeroportuară: Implementarea în domeniul aerodromurilor civile a Regulamentului (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerințelor de calitate a datelor aeronautice și informațiilor aeronautice pentru Cerul unic european, 22.06.2015.
3. CA: SNA – AP nr. 1/2010 Circulară Aeroportuară: Realizarea procedurilor de colaborare şi coordonare între furnizori de servicii de navigaţie aeriană şi aeroporturi, 01.11.2010
4. CA – AP 3 Circulară Aeroportuară: Determinarea şi exprimarea caracteristicilor de frânare ale suprafeţelor de mişcare ude, acoperite cu zăpadă sau gheaţă, 20.12.2006
5. CA – AP 2 Circulară Aeroportuară: Măsuri de combatere a prezenţei animalelor pe suprafeţele de mişcare ale aerodromurilor. Împrejmuirea perimetrală a aerodromurilor, 20.12.2006
6. CA – AP 1 Circulară Aeroportuară: Combaterea păsărilor pe aeroporturi şi în zonele învecinate, 18.09.2001