All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie

Securitatea aviației civile și facilități aeronautice


1. Legislaţie europeană
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 06.07.2016 (consolidată)
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune
►M1: Decizia de punere in aplicare (UE) 2017/179 a Comisiei din 01.02.2017 
►M2: Rectificare la Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 (28.02.2017)
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 05.11.2015 (consolidat) de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației
►M1: Regulamentul (UE) nr. 2426/2015 din 18.12.2015
►M2: Regulamentul (UE) nr. 815/2017 din 12.05.2017
►M3: Regulamentul (UE) nr. 55/2018 din 09.01.2018
►M4: Regulamentul (UE) nr. 2019/103 din 23.01.2019
►M5: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/413 din 14.03.2019
►M6: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1583 al Comisiei din 25.09.2019 (ÎN VIGOARE 31.12.2020)
 
3. Regulamentul (UE) nr. 72/2010 al Comisiei Europene din 26.01.2010 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul securității aeronautice
4. Regulamentul (UE) nr. 1254/2009 al Comisiei din 18.12.2009 de stabilire a criteriilor care să permită statelor membre să deroge de la standardele de bază comune privind securitatea aviației civile și să adopte măsuri de securitate alternative
5.
Regulamentul (CE) nr. 272/2009 al Comisiei Europene din 02.04.2009 (consolidat)
de completare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 300/2008
►M1: Regulamentul (UE) nr. 297/2010 din 09.04.2010
►M2: Regulamentul (UE) nr. 720/2011 din 22.07.2011
►M3: Regulamentul (UE) nr. 1141/2011 din 10.11.2011
►M4: Regulamentul (UE) nr. 245/2013 din 19.03.2013
6.  Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11.03.2008 (consolidat) privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002
►M1: Regulamentul (CE) nr. 18/2010 din 08.01.2010

2. Legislație națională
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. Legea nr. 362/2018
Legea nr. 362/28.12.2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice
2. OMT nr.1079/11.06.2018 Ordinul nr. 1079/2018 pentru aprobarea Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNPSAC
PNPSAC Programului naţional de pregătire în domeniul securităţii aviaţiei civile
3. OMT nr. 365/05.05.2016 Ordinul nr. 365/06.05.2016 pentru stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
4. HG nr. 842/07.10.2015 Hotărârea Guvernului nr. 842/07.10.2015 privind stabilirea unor contravenţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, precum şi pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale 
5. OMT nr.1613/04.12.2014
Ordinul nr. 1613/2014 pentru aprobarea Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile - PNCC-SECA 
PNCC-SECA Programului naţional de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
6. OMT nr. 1547/19.12.2013 Ordinul ministrului transporturilor nr. 1547/19.12.2015 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe
7. OMT nr.1406/14.11.2013 Ordinul nr. 1406/2013 privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile 
Legea 149/23.07.2012 Legea nr.149/2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile 
OG nr. 17/24.08.2011 Ordonanța Guvernului nr.17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
8. OMTI nr. 879/24.08.2009 Ordinul Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
 
Metodologia de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile
Anexa la OMTI 879/2009 pentru aprobarea Metodologiei de executare a procedurilor de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

3. Proceduri și instrucțiuni de aeronautică civilă
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. PIAC-PPSCy - Ed.1/2019 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă privind pregătirea personalului din aviația civilă în domeniul securității cibernetice”, ediția 1/2019, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D670/19.06.2019
2. PIAC-LME - Ed.1/2014 Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă: ”Emiterea legitimațiilor de membru al echipajului pentru personalul transportatorilor aerieni români”, ediția 1/2014, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. D459/25.07.2014
►M1: Decizia Directorului General al AACR nr. D1107/16.12.2016

4. Circulare de informare aeronautică
 
Nr. crt. Tipul şi Codul Actului Normativ Titlul Actului Normativ
1. CIA:SAC/001 Circulară de informare aeronautică: Informații de securitate a aviației civile pentru aeroporturile din Republica Camerun și Republica Centrafricană 18.12.2015
2. CIA:SAC/002  Circulară de informare aeronautică: Concordanța între reglementările din domeniul securității aviației civile 29.01.2016