All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Inmatricularea aeronavelor

 Înmatricularea / identificarea aeronavelor civile

O aeronava civila romana poate zbura in spatiul aerian national daca:
1. poseda un certificat de inmatriculare/identificare emis in conformitate cu prevederile reglementarii RACR 47 "Inmatricularea aeronavelor civile", editia 3/2007, aprobata prin OMT nr. 636/18.07.2007;
2. insemnul de nationalitate si marca de ordine sunt inscriptionate pe aeronava.

Prevederile reglementarii RACR 47 nu se aplica baloanelor utilizate exclusiv in scopuri meteorologice, baloanelor libere nepilotate fara incarcatura utila si vehiculelor aeriene fara pilot la bord cu masa mai mica de 25kg.

I. Rezervarea insemnelor de inmatriculare/identificare
In scopul rezervarii insemnelor de inmatriculare/identificare dorite, solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod AACR-DN-219.
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/cerere. In conformitate cu procedurile interne, perioada de valabilitate a rezervarii insemnelor de inmatriculare/identificare este de 6 luni de la data transmiterii de catre AACR a confirmarii de rezervare.

II. Inmatricularea aeronavelor civile
Solicitantul trebuie sa depuna la sediul AACR urmatoarele documente:
a. cererea de inmatriculare (formular cod AACR-DN-220);
b. titlul de proprietate sau, dupa caz, titlul de detinere insotit de acordul scris al proprietarului in vederea inmatricularii;
c. certificatul de navigabilitate sau un alt document care atesta navigabilitate;
d. documentul referitor la situatia anterioara a aeronavei in ceea ce priveste inmatricularea (a se vedea prevederile RACR 45.15);
e. schema de dispunere a insemnelor de inmatriculare/identificare (a se vedea prevederile Capitolului III a RACR 47); 

La depunerea cererii se va achita o taxa in valoare de:
- 90 euro/aeronava daca MTOW <= 5700 kg; sau
- 180 euro/aeronava daca MTOW > 5700 kg, dovada platii acestui tarif fiind anexata cererii.
Pentru inmatricularea baloanelor libere nepilotate cu incarcatura utila sunt necesare numai documentele mentionate la lit. a, b, d si dovada achitarii taxei de inmatriculare.
In cazul in care in cadrul contractului de vanzare/cumparare sau a contractului de inchiriere, a capitolul privind transferuldreptului de proprietate/detinere sunt mentionate alte documente proces verbal de predare/primire, aircraft bill of sale, etc.)copii ale acestora vor fi anexate cererii.
In conformitate cu prevederile art. RACR 47.05 "Dovada dreptului real asupra aeronavei", lit. d, documentele redactate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi traduse si legalizate inaite de a fi transmise AACR. 

III. Modificarea datelor din RUIAC
In vederea modificarii datelor inscrise in cadrul Registrului Unic de Inmatriculare a Aeronavelor Civile (RUIAC), solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod AACR-DN-221
Cererea va fi insotita de documentele necesare sustinerii demersului sau (a se vedea prevederile RACR47.28).
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/cerer.

IV. Radierea unei aeronave din RUIAC
O aeronava civila se radiaza din RUIAC in urmatoarele conditii:
i. aeronava nu mai indeplineste conditiile de la RACR 47.02, lit. f). pct. 4;
ii. aeronava a fost transferata catre autoritati militare sau politie;
iii. aeronava a fost scoasa din folosinta sau casata;
iv. aeronava a fost distrusa;
v. aeronava a fost declarata disparuta;
vi. exista o cerere expresa intocmita de catre prorietar sau detinator, cu acordul scris al proprietarului, direct sau prin mandatar, cu procura potrivit legii;
vii. certificatul de inmatriculare este revocat. 

Cererea privind radierea unei aeronava se transmite catre AACR pe formularul cod AACR-DN-222. La depunerea cererii, in vederea analizei si emiterii certificatului de radiere, se achita o taxa de 90 euro/aeronava. 

V. Eliberare duplicate dupa certificatul de inmatriculare/identificare/radiere
In vederea eliberarii unui duplicat al certificatului de inmatriculare/identificare/radiere, in conformitate cu prevederile RACR 47.29, solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod AACR-DN-223.
Cererea va fi insotita de documente din care sa rezulte efectuarea formalitatilor de publicitate ce se cer pentru pierderea de inscrisuri oficiale.
La depunerea cererii se va achita si taxa de 45 euro/aeronava.

VI. Identificarea aeronavelor
In vederea eliberarii certificatului de identificarea, in conformitate cu prevederile Capitolului IV a reglementarii RACR 47, solicitantul depune la AACR o cerere completata pe formularul cod AACR-DN-225.
Cererea va fi insotita de documente din care sa rezulte efectuarea formalitatilor de publicitate ce se cer pentru pierderea de inscrisuri oficiale.
La depunerea cererii se va achita si taxa de 70 euro/aeronava. 

VII. Inscrierea unor mentiuni in registrul foilor de sarcini
Cererea privind inscrierea in "Registrul foilor de sarcini" a mentiunilor referitoare la constituirea sarcinii (inscriere primara) se va intocmi pe un formular standard.
Inscrierea mentiunilor referitoare la constituirea sarcinii poate fi ceruta numai de catre beneficiarul (titularul) sarcinii, direct sau prin mandatar cu procura special[, autentificata potrivit legii.
Cererea va fi insotita de titlul original constitutiv al sarcinii, precum si de o copie si de o traducere in limba romana, ambele autentificate potrivit legii romane.
La depunerea cererii se va achita o taxa in valoare de 180 euro/aeronava, dovada achitarii tarifului fiind anexata cererii.
Cererea pentru modificarea starii sarcinilor mentionate in "Registrul de evidenta a foilor de sarcina" se elaboreaza si transmite catre AACR pe acelasi formular standard si in acelasi conditii ca si in cazul inregistrarii acesteia. La depunerea cererii se achita o taxa de 135 euro/modificare.

VIII. Furnizarea de informatii din Registrul unic de inmatriculare /identificare a aeronavelor civile sau din Registrul foilor de sarcini
Solicitarea furnizarii de informatii se face in conformitate cu prevederilor alin. d) si e), art. RACR 47.10 "Registrul unis de inmatriculare a aeronavelor civile", RACR 47 "Inmatricularea aeronavelor civile".
La depunerea solicitarii se va achita o taxa in valoare de 45 euro/aeronava, dovada achitarii tarifului fiind anexata solicitarii depuse la Registratura AACR.

Lista aeronavelor inmatriculate in Romania, ale caror documente de navigabilitate sunt in termen de valabilitate.

Înmatricularea, neînmatricularea si deregistrarea aeronavelor civile