All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Informatii privind tarifele de aeroport
AACR este desemnată ca autoritate independentă de supraveghere, responsabilă cu supravegherea aplicării prevederilor HG 455/ 2011 privind tarifele de aeroport.

AACR exercită toate obligaţiile, competenţele şi atribuţiile ce decurg din HG 455/ 2011 pentru autoritatea independentă de supraveghere, în mod imparţial şi transparent.

Lista aeroporturilor din România prevazute la art.1 alin.2 din HG 455/ 2011 privind tarifele de aeroport o puteți consulta aici.

AACR îsi exercită atribuțiile de supraveghere a respectării prevederilor HG 455/ 2011 conform Procedurii de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA ed.1/ 2016, aprobată prin Decizia Directorului General al AACR nr. 841/ 23.09.2016.

Recomandări ale Comisiei Europene privind tarifele de aeroport

Recomandările grupului de lucru privind tarifele de aeroport al Comisiei Europene (forumul Thessaloniki) cu privire la aplicarea Directivei 2009/12/CE se pot descărca accesând link-ul de mai jos, la sectiunea ”additional information”:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3084

Supravegherea tarifelor de aeroport:

Supravegherea tarifelor de aeroport de către AACR se face în conformitate cu prevederile Cap. 5 din Procedura de aplicare şi supraveghere a aplicării prevederilor H.G. nr. 455/ 2011 privind tarifele de aeroport, cod PIAC-AD-STA, ediţia 1/ 2016 coroborat cu prevederile Procedurii privind Emiterea și prelucrarea bazelor de informare aeronautică, cod PIAC-BA, ediția 1/ 2009, amendamentul 2/ 2016.