All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Informatii pentru industrie

2. Informaţii pentru industrie      

    2.1. Securitatea expedierilor cargo   

        2.1.1. Lista agentilor abilitati cargo - Lista agentilor abilitati cargo va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste"
        2.1.2. Informatii privind certificarea ca agent abilitat cargo
        2.1.3. Informatii privind certificarea ca expeditor cunoscut cargo
        2.1.4. Informaţii privind certificarea ca validator UE de securitate a aviaţiei
        2.1.5. Informaţii privind certificarea unui transportator aerian ca "transportator aerian de marfă sau poștă dintr-o țară terță" ACC3

    2.2. Securitatea proviziilor de bord    

        Lista furnizorilor abilitati de provizii de bord ( Lista furnizorilor abilitati de provizii de bord va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste")

    2.3. Pregatirea personalului  

        2.3.1. Lista instructorilor aprobati (Lista instructorilor aprobati va fi pusa la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste".) 
        2.3.2. Lista centrelor de pregatire autorizate/agreate in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 326/2012 
        2.3.3. Lista auditorilor de securitate a aviaţiei civile