All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Grupuri de lucru

GL-LAGA – Grup de lucru Aviație Generală și Lucru Aerian

Grupul de lucru Aviație Generală și Lucru Aerian GL-LAGA are ca scop asigurarea suportului tehnic specializat necesar exercitării atribuțiilor Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS) și schimbul de informații pe probleme de siguranță între autorităţile naționale de aviație civilă competente și agenții aeronautici civili, conform prevederilor PNSAC ediția 3/2016, art. 17.2.

Materiale informative EGAST:

Broșuri EUROCONTROL:

Broșură bunuri periculoase:

GL-CAT – Grup de lucru Transport Aerian Comercial

Grupul de Lucru Operatori Aerieni GL-CAT are ca scop asigurarea suportului tehnic specializat necesar exercitării atribuțiilor Comitetului Tehnic de Siguranță (CTS) și schimbul de informații pe probleme de siguranță între autorităţile naționale de aviație civilă competente și agenții aeronautici civili, conform prevederilor PNSAC ediția 3/2016, art. 17.2.

SGL-HEL – Subgrup de lucru Elicoptere CAT și LAGA

Subgrupul de Lucru HEL are ca obiective îndeplinirea acțiunilor aplicabile din Planul European pentru Sigurana Aviaiei EPAS 2017-2021, aferente operațiunilor cu elicoptere

Materiale informative EHEST:

SGL-FDM – Subgrup de lucru FDM

Subgrupul de lucru FDM are ca obiective îndeplinirea acțiunilor aplicabile din Planul European pentru Sigurana Aviaiei EPAS 2017-2021, aferente programelor de monitorizare a datelor de zbor - Flight Data Monitoring (acțiunea EPAS MST 002).

Materiale EAFDM (European Authorities Coordination Group on Flight Data Monitoring):

Materiale EOFDM (European Operators Flight Data Monitoring):