All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Formulare licentiere personal

Formulare AACR

Obtinerea formularelor prezentate mai jos nu se tarifeaza, acestea putând fi completate direct dupa download si tiparire. Cererile astfel completate se depun direct la sediul AACR sau se transmit prin posta sau fax.

1. PERSONAL AERONAUTIC NAVIGANT

     * General

          Cerere examinare competenta lingvistica - Formular competenta lingvistica

          Cerere validare  licenta ICAO - Cerere validare  licenta ICAO

          Formular planificare examinare practica in zbor - Formular FCL-PLAN-EXAM

          Test acceptabilitate examinator - Formular T-EXAM

          Test examinare competenta lingvistica - Formular T-Competenta-lingvistica

     * Piloti

          Cerere obtinere licenta ATPL(A,H,As) - Formular cod C-ATPL(A,H,As)

          Cerere obtinere licenta CPL (A,H,As) - Formular cod C-CPL(A,H,As)

          Cerere obtinere licenta LAPL/PPL(A,H,As) - Formular cod C-LAPL/PPL(A,H,As)

          Cerere obtinere licenta MPL(A) - Formular cod C-MPL(A)

          Cerere revalidare/reinoire calificare tip/clasa/IR - Formular cod C-Class-Type

          Cerere calificare clasa tip - Formular cod C-CC

          Cerere obtinere calificare instructor - Formular cod instructor

          Cerere obtinere examinator avion - Formular cod C-Examinator avion

          Cerere obtinere examinator elicopter - Formular cod C-Examinator elicopter

* Formulare examinare practica

          Test de îndemânare pentru LAPL/PPL (A) - Formular cod T-LAPL/PPL(A) (româna / engleza)

          Test de îndemânare pentru LAPL/PPL (H) - Formular cod T-LAPL/PPL (H) (româna / engleza)

          Test de îndemânare pentru CPL (A) - Formular cod T-CPL(A) (româna / engleza)

          Test de îndemânare pentru CPL (H) - Formular cod T-CPL (H) (româna / engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei si înregistrarea pregatirii pentru ATPL&MPL / calificare de tip pentru avioane multi-pilot - Formular cod T-ATPL_MPL_MPA_TR(A) (româna  / engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei si înregistrarea pregatirii pentru calificare de clasa / tip pentru avioane SE/ME SPA - Formular cod T-CR_TR_SE_ME_SPA(A) (româna / engleza)

          Test de îndemânare / examinare teoretica / verificarea competentei pentru FI(A) / CRI (SPA) / IRI(A) / MI(A) / FTI(A) - Formular cod T-FI_CRI(SPA)_IRI(A)_MI(A)_FTI(A) (româna / engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei pentru IR(A) - Formular cod T-IR(A) (româna / engleza)

          Test evaluare TRI(A) / SFI(A) / STI(A) / MCCI(A) - Formular cod T-TRI_SFI(A)_STI(A)_MCCI(A) (româna/engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei pentru IR(H) - Formular cod T-IR(H) (româna / engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei si înregistrarea pregatirii pentru obtinere licenta ATPL (H)/calificare de tip pentru elicoptere multipilot, inclusiv verificare competenta pentru IR(H) - Formular cod T-ATPL(H) / TR / IR(H) (româna)

          Test evaluare TRI(H) / SFI(H) / FI(H) / IRI(H) /STI(H) / MCCI(H) / STI(H) - Formular cod T-TRI(H) / SFI(H) / FI(H) / IRI(H) / STI(H) / MCCI(H) / FTI(H)(româna/engleza)

          Test de îndemânare / verificarea competentei si înregistrarea pregatirii pentru obtinere licenta ATPL (H)/calificare de tip pentru calificare de tip pentru elicoptere SPH SE / ME, inclusiv verificare competenta pentru IR(H) - Formular cod T-TR SPH SE/ME (româna / engleza)


    * Examinare teoretica piloti planor - Formular cod Planor_T

    * Examinare teoretica piloti baloane libere - Formular cod Balon_T

    * Examinare practica piloti planor - Formular cod Planor_P

    * Examinare practica piloti baloane libere - Formular cod Balon_P

    * Examinare practica navigator - Formular cod NAV_P

    * Examinare teoretica navigator - Formular cod NAV_T

    * Examinare teoretica mecanic navigant - Formular cod MN_T

    * Examinare practica mecanic navigant - Formular cod MN_P

    * Examinare teoretica radiotelefonist - Formular cod ORN_T

2. PERSONAL CABINA (ÎNSOTITORI DE BORD)

    * Cerere obtinere atestat echipaj de cabina - Formular cod C-CC

    * Formular examinare teoretica - Formular cod IB_T

    * Formular examinare practica - Formular cod IB_P
 
3. PERSONAL ÎNTRETINERE AERONAVE

    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform RACR-LPTA - Formular cod LPTA

    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform PART 66 - Formular cod Form_19_EASA

    * Cerere de examinare/reexaminare PART 66 - Formular cod F-PI-AW-66-02

    * Jurnalul personalului tehnic aeronautic - Formular cod F-CN-AW-M/002-01
 
4. CONTROLORI TRAFIC AERIAN

    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta CTA conform RACR-LCTA - Formular cod CTA

    * Formular cerere obtinere revalidare licentă CTA stagiar conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AA

    * Formular cerere obtinere licentă CTA conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AB

    * Formular cerere obtinere revalidare reinnoire autorizare de unitate-calificare calificari suplimentare extindere sector conform PIAC-LCTA ed4 -FORM_LCTA ED.4-AC

    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire mutare extindere de competenţă autorizare Instructor OJTI conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AD

    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire autorizare Examinator ATC conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AE

    * Formular cerere emitere duplicat licenţă conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AF

    * Formular cerere modificare date personale conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AG

    * Formular cerere obţinere revalidare reȋnnoire autorizare Instructor Simulator conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-AH

    * Formular Certificat competenţă conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-B

    * Formulare standard conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-E

    * Formular cerere admitere contestaţie ca urmare a neacordării certificatului medical solicitat conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-G

    * Formular de proces verbal de analiză a comisiei de analiză secundară conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-H

    * Formular pentru decizia comisiei de analiza secundară conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-I

    * Model cerere pentru obţinerea prelungirea autorizaţiei de centru aeromedical (AMC) conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-K1

    * Model cerere pentru obţinerea prelungirea autorizaţiei de examinator aeromedical (AME) conform PIAC-LCTA ed4 - FORM_LCTA ED.4-K1

5. PERSONAL METEOROLOGIC AERONAUTIC

    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform RACR-LMET - Formular cod Meteo

6. PERSONAL TEHNIC NENAVIGANT PENTRU PROTECTIA NAVIGATIEI AERIENE (PNA-Tc)

    * Formular obtinere/prelungire/reînnoire/extindere licenta conform RACR- LPNACOM - Formular cod PNA_TC

7. AUTORIZAREA/CERTIFICAREA OPERATORILOR AERIENI

    * Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de operator aerian (AOA)

    * Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea valabilitatii certificatului de operator aerian (AOC) 

    * Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea valabilitatii certificatului de operator aerian (AOC-H)

    * Cerere de acceptare a persoanei nominalizate pentru postul managerial obligatoriu - Formular F-PI-OP-AOC 18 

    * Cerere de acceptare a persoanei nominalizate pentru postul managerial obligatoriu - Formular cod MOS2-C3A1

    * Planificarea examinarilor practice in zbor si/sau pe simulator pentru acordarea/revalidarea/reinoirea licentei a calificarilor de tip si superioare, precum si a autorizarilor speciale - Formular F-PIOP-AOC 28

8. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE INTRETINERE

    * Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu PART-145, Part M Subpartea F (Form 2)

    * Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part 145, Part 147, Part M Subpartea F (Form 4)

    * Cerere privind acordarea/modificarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu RACR-AZAC, Capitolul 7 (Form AACR-DN 506Form AACR-DN 507)

    * Cerere aprobare/modificare lista de capabilitati / Formatul listei de capabilitati

9. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE PREGATIRE A PERSONALULUI PENTRU INTRETINERE SI A CURSURILOR NON 147

* Cerere privind acordarea/prelungirea autorizatiilor in conformitate cu PART-147(EASA Form 12)

* Cerere privind autorizarea cursurilor de instruire non 147/componente (F-PI-AW-NON-01)

10. AUTORIZAREA ORGANIZATIILOR DE MANAGEMENT A CONTINUITATII NAVIGABILITATII

* Formular cu detalii privind personalul de conducere necesar a fi acceptat de AACR in conformitate cu Part M Subpartea F (Form 4)

* Cerere privind acordarea/modificarea autorizarii conform Part M, subpartea G (Form 2)

* Cerere de aprobare a programului / amendamentului programului de intretinere al aeronavei (Form F-PIAC-AW-MP doc / pdf)

11. AUTORIZAREA UTILIZARII FRECEVENTELOR RADIO AERONAUTICE

    * Cerere pentru autorizarea unor frecvente pentru statiile de radiocomunicatii VHF sol-aer, conform tabelei COM2 (Form AACR-DSSNA-0001)

    * Cerere pentru autorizarea unor frecvente simple sau frecvente colocate pentru mijloacele de radionavigatie, conform tabelei COM3 (Form AACR-DSSNA-0002)

    * Cerere pentru autorizarea unor frecvente pentru mijloacele de radionavigatie COM4 (Form AACR-DSSNA-0003)

12. AUTORIZAREA AGENTILOR AERONAUTICI CIVILI DIN DOMENIUL AEROPORTUAR

* Cerere pentru autorizarea agentilor aeronautici handling combustibil (Form AACR-DA-HC-01)

13. AUTORIZAREA AERODROMURILOR

* Cerere pentru autorizarea aerodromurilor (Document format WORD) (Document format PDF)

14. AUTORIZAREA PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA (ATU)

 * Cerere pentru emiterea ATU pentru aeroporturile din Romania de catre aeronavele civile subsonice cu reactie care nu respecta standardele de zgomot ICAO (Formular cerere ATU)

15. APROBAREA MODIFICARILOR SI REPARATIILOR MAJORE /MINORE LA AERONAVELE ANEXA II

 * Cerere de aprobare pentru aeronavele inmatriculate in Romania (Formular cerere)

16. Înregistrarea transmiţătoarelor ELT 406MHz

 * Formular cerere înregistrare transmităţor ELT 406MHz (Formular cerere)

17. Autorizarea organizatiilor de pregatire piloti

* Cerere autorizare ATO - Formular cod C-ATO

* Cerere acceptare post holder - Formular cod C-PH

18. Autorizarea organizatiilor de pregatire echipaj de cabina

* Cerere autorizare O-CC - Formular cod C-O-CC

* Cerere acceptare post holder - Formular cod C-PH

19. Autorizarea organizatiilor de operare FSTD

* Cerere autorizare O-FSTD - Formular cod C-O-FSTD

* Cerere acceptare post holder - Formular cod C-PH

* Cerere evaluare FSTD - Formular cod C-FSTD

20. Alocarea CODURILOR DE ADRESA ALE AERONAVELOR

Cerere de alocare a unui cod de adresa al aeronavei

 21. Formulare UAV-uri

Cerere de identificare a aeronavelor civilie motorizate fara pilot

Cerere de infiintare zona de spatiu aerian segregat temporar pentru operarea aeronavelor fara pilot la bord

Schema de dispunere a insemnelor de identificare