All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
FAQ – Intrebari frecvente

1. Schimbarea adresei  
Schimbarea adresei de domiciliu trebuie notificata, în scris, Directorului General al AACR în vederea modificarii în consecinta a licentei. Solicitarea se transmise prin posta sau fax si trebuie sa contina si mentinea numarului licentei detinute. Pâna la modificarea licentei, privilegiile conferite de licenta se mentin. Acest serviciu se tarifeaza, conform schemei de tarife a AACR, aprobata de MLPTL.

2. Schimbarea numelui  
Persoanele care îsi schimba numele prin casatorie trebuie sa notifice în scris Directorului General al AACR, solicitarea fiind însotita de o copie a certificatului de casatorie. Persoanele care îsi schimba numele din alte ratiuni decât prin casatorie, trebuie sa îsi însoteasca solicitarea cu o copie dupa carte de identitate sau pasaport. Acest serviciu se tarifeaza, conform schemei de tarife a AACR, aprobata de MLPTL.

3. Licenta pierduta sau furata  
În cazul pierderii sau furtului licentei, persoana în cauza trebuie sa notifice AACR, în scris, în vederea emiterii unui duplicate dupa licenta. Acest serviciu se tarifeaza cu 25 USD, conform schemei de tarife a AACR, aprobata de MLPTL.

4. Recunoasterea licentelor emise de alte state  
În calitate de stat contractant al Organizatiei Aviatiei Civile Internationale (OACI), România poate valida licentele emise de alte state în conformitate cu cerintele Anexei 1 OACI, cu conditia trasnmiterii catre AACR a copiilor dupa documentele relevante calificarii detinute si aptitudinii medicale. Acest serviciu se tarifeaza, conform schemei de tarife a AACR, aprobata de MLPTL.

5. Conditii minime pentru licentierea ca personal aeronautic civil
Pentru informatii referitoare la conditiile minime ce trebuie îndeplinite pentru licentierea ca personal aeronautic, va rugam sa consultati pagina corespunzatoare licentei dorite.

6. Documentele ce trebuie transmise la AACR ca support în vederea licentierii  
În general, în cazul solicitarii unei licente de personal aeronautic civil, cererea trebuie însotita, în mod obligatoriu, de o serie de documente. Detalii referitoare la aceste documente se regasesc pe cererile tip, dar acestea difera de la caz la caz. În consecinta, rugam ca, înainte de a transmite o cerere, sa va asigurati ca transmiteti toate documentele necesare. În caz contrar, solutionarea cererii dumneavoastra poate fi amânata pâna la prezentarea întregii documentatii. Pentru mai multe informatii rugam contactati personalul din cadrul Serviciul Registru Licente - Directia de Licentiere (tel: 021.208.15.40).

AIR - Navigabilitate
Intrebare : În ce condiții metodele alternative de conformare (AMOC) aprobate de FAA pentru o Directivă de Navigabilitate emisă de FAA, sunt acceptate automat de către EASA?
 
Răspuns:
 
Conform  §4.4  din TIP (Proceduri tehnice de implementare pentru navigabilitate și certificare de mediu) referite în articolul 5 și anexa 1 la Acordul dintre Statele Unite ale Americii (SUA) și Uniunea Europeană (UE) privind cooperarea în reglementarea siguranței în aviația civilă (BASA USA-EU):
 
 4.4     Metode alternative de conformare (AMOC) pentru AD
4.4.1.   .....
4.4.2.   AMOC-urile aprobate de FAA pentru produsele proiectate în SUA sunt  
            considerate automat aprobate de EASA în următoarele condiții:
 
     4.4.2.1. Directiva de Navigabilitate (AD) aferentă a fost adoptată de EASA sau
                  EASA a emis o Directivă de Navigabilitate fără deviații de la Directiva de
                  Navigabilitate emisă de FAA, și
 
     4.4.2.2. Deținătorul aprobării AMOC-ului este deținatorul aprobării
                 proiectului produsului, sau a modificării proiectului, sau a
                 componentei sau a piesei, după cum este aplicabil, la care se 
                  referă directiva de navigabilitate.

 
 
Până în prezent, interpretarea punctului 4.4.2.2. era următoarea: În cazul în care deținătorul aprobării AMOC nu era deținătorul certificatului de tip, dar era o organizație din SUA deținătoare a aprobării de modificare a proiectului, pentru acceptarea automată a AMOC-ului aprobat de FAA, modificarea proiectului trebuia să fie și subiectul (ca scop și aplicabilitate) directivei de navigabilitate.
Această interpretare a condus la un număr mare de cereri la EASA pentru AMOC-uri, deși soluția tehnică asociată era acceptată automat sub alte paragrafe din acordul bilateral BASA și TIP (ex: STC clasificat drept de bază). În aceste cazuri, în procesarea validării unui AMOC nu era adaugată nicio altă valoare tehnică. 
 
După consultările avute cu FAA privind subiectul mai sus menționat, EASA a revizuit acestă interpretare și a  trimis o informare autorităților aeronautice din statele membre UE, cu următoarea  interpretare a punctului 4.4.2.2 din TIP.
 
Un AMOC la o directivă de navigabilitate emisă de FAA  este automat acceptat când:

  1. Directiva de Navigabilitate este emisă pentru un proiect aprobat de SUA și EASA a adoptat această directivă de navigabilitate,
  2. AMOC a fost emis unui deținător al aprobării de modificare a proiectului, din SUA,
  3. conformarea cu directiva de navigabilitate este afectată de aprobarea de modificare a proiectului,
  4. Intenția AMOC-ului este de a asigura adaptarea necesară a metodei de conformare cu directiva de navigabilitate

 
Un exemplu  specific este cel al deținătorului de certificat suplimentar de tip (STC) pentru conversia aeronavelor de pasageri în aeronave cargo, care necesită un AMOC pentru avionul modificat, pentru aplicarea directivelor de navigabilitate emise pentru avionul de bază (nemodificat). În trecut, AMOC-ul emis pentru un deținător de STC din SUA era considerat că nu îndeplinea cerințele paragrafului 4.4.2.2. deoarece conversia prin STC nu era subiectul directivei de navigabilitate.
Prin interpretarea revizuită, directiva de navigabilitate este aplicabilă avionului modificat prin STC și AMOC-ul emis pentru deținătorul de STC din SUA poate fi considerat că îndeplinește condițiile paragrafului 4.4.2.2. și în consecință este automat acceptat  când vizează adaptarea metodei de conformare cu directiva de navigabilitate, pentru aeronave modificate.
 
De menționat este faptul că interpretarea revizuită nu schimbă faptul că aprobările FAA pentru AMOC la o directiva de navigabilitate emisă de FAA sau pentru proiectarea de reparații, acordate organizaților care nu sunt situate in SUA, nu sunt automat acceptate de EASA (ex: deținători de STC din Israel).