All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Certificare aerodromuri/heliporturi la nivel național
Certificarea aerodromurilor/heliporturilor conform legislației naționale
 
Evaluarea şi autorizarea aerodromurilor civile se execută de către AACR în scopul constatării şi atestării capacităţii administratorului aerodromului respectiv şi a personalului de care dispune de a îndeplini cerinţele tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului şi de protecţie a mediului potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi acordurilor sau convenţiilor internaţionale la care România este parte.
 
Administratorii aerodromurilor trebuie să urmărească îndeplinirea prevederilor RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH aplicabile prin acele mijloace de conformare, recomandări sau îndrumări prevăzute în aceste reglementări  având ca referenţial documente ICAO, dar şi utilizând materiale de îndrumare specifice. În acest sens, administratorii aerodromurilor trebuie să depună la AACR o dată cu documentaţia suport pentru autorizare, autoevaluarea conformării cu standardele şi practicile recomandate conform RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH în vigoare.
 
Devierea de la standardele ICAO şi de la mijloacele acceptabile de conformare poate fi permisă numai în condiţiile în care administratorii aerodromurilor implicaţi justifică şi argumentează AACR, fără echivoc, necesitatea diferenţei/devierii faţă de standardul şi/sau practicile recomandate în cauză, obţinând, cu avizul AACR, aprobarea din partea MT, emitentul reglementărilor RACR.
 
Astfel, pentru standardele care nu sunt respectate, până la data auditului de autorizare sau de prelungire/modificare a certificatului de autorizare, administratorii aerodromurilor vor solicita şi vor obţine, după caz, în condiţiile prevăzute mai sus, aprobarea din partea MT pentru devierea de la standardele nerespectate, care, după evaluare, va fi specificată de către AACR în Anexa la Certificatul de autorizare.
 
Solicitarea pentru certificarea aerodromului, formulată în scris de către administratorii de aerodrom, trebuie susţinută de o analiză a efectelor asupra siguranţei operaţiunilor şi de un plan de măsuri/acţiuni adecvate pentru respectarea nivelului de siguranţă impus de reglementările aeronautice aplicabile.
 
Corespunzător, administratorii aerodromurilor trebuie să ia in considerare toate prevederile din RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH şi în funcţie de particularităţile aerodromurilor respective (caracteristici fizice, tipuri de operaţiuni şi servicii, etc.), să identifice şi să implementeze toate recomandările aplicabile. În aceste condiţii, recomandările în cauză devin criterii de certificare şi trebuie tratate ca cerinţe obligatorii.
 
Formulare:
* Cerere pentru solicitarea certificării aerodromurilor la nivel național – Anexa 3/PIAC-AD-AADC