All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Certificare aerodromuri conform Reg. (UE) nr. 139/2014
Certificarea aerodromurilor conform Reg. (UE) 139/2014
 
În contextul unei implementări neuniforme a cerințelor privind siguranța aviației civile în cadrul aeroporturilor comunitare, EASA (European Aviation Safety Agency) a consolidat principiile de siguranță ICAO utilizând instrumente specifice, care au fost dezvoltate în baza normelor comune pentru aviația civilă (inclusiv pentru aerodromuri).

Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE, modificat și completat, stabilește normele de bază (Basic Regulation - BR). Cerințele esențiale (Essential Requirements - ER) necesar a fi respectate în domeniul aeroportuar în vederea menținerii unui nivel acceptabil de siguranță aeronautică sunt stipulate în Art. 8a și Anexa Va

Parte din regulile de implementare aferente prevederilor Reg. (CE) 216/2008 au fost dezvoltate subsecvent în Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului
.
 
Subsecvent, EASA a adoptat prin Decizie a Directorului Executiv mijloacele acceptabile de conformitate cu Reg. (UE) 139/2014 (Decizia nr. 2014/012/R a Directorului Executiv al EASA de adoptare a AMC/GM la Regulamentul (UE) nr. 139/2014, cu modificările și completările ulterioare), precum și cerințele tehnice pentru proiectarea aerodromurilor (Decizia nr. 2014/013/R a Directorului Executiv al EASA de adoptare a CS/GM pentru proiectarea aerodromurilor (CS-ADR-DSN), cu modificările și completările ulterioare).
 
Pentru punerea în aplicare a Reg. (UE) 139/2014, AACR a dezvoltat un set de Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă (PIAC).