All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Cariere
Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR

ANUNT 06.02.2020
Începând cu data de 10.02.2020 se reiau concursurile pentru ocuparea unor posturi în cadrul AACR după următorul calendar:

1. pentru postul de contabil în cadrul CF- BFCF- SGAF
- comunicarea rezultatului pentru testarea psihologică 10.02.2020
- datele de desfășurare a probelor de concurs:
- interviul, cu caracter eliminatoriu, în data de 11.02.2020
- testările de selecție în data de 12.02.2020
- termenul în care se comunică rezultatul pentru fiecare etapă, prin afișare pe site-ul AACR , la secțiunea special destinată:
- interviul 11.02.2020, după ora 15.30
- testările de selecție 17.02.2020, după ora 15,30
- termenul în care se comunică rezultatul final al concursului este 18.02.2020
- termenul în care se pot depune contestații:
           -două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului, respectiv până la data de 20.02.2020, inclusiv, la Registratura AACR, până la ora 16,15
- termenul în care se comunică rezultatul contestațiilor, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată :
              - rezultatul final ale concursului  21.02.2020, după ora 13,00

2. pentru posturile de inspector aeronautic (3 posturi) în cadrul BNC– SN- DN
-data limită până la care se depun dosarele de concurs este  14.02.2020 (inclusiv)
- datele de desfășurare a probelor de concurs:
- selecția dosarelor de concurs, cu caracter eliminatoriu, în data de 18.02.2020
- testarea psihologică, cu caracter eliminatoriu,  în data de 21.02.2020
- interviul, cu caracter eliminatoriu, în data de 24.02.2020
- testările de selecție în data de 25.02.2019
- termenul în care se comunică rezultatul pentru fiecare etapă, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată:
        - selecția dosarelor, 18.02.2020, după ora 15,30 
        - testarea psihologică 21.02.2020, după ora 13,30
        - interviul 24.02.2020, după ora 15.30
       - testările de selecție 28.02.2020, după ora 15,30
- termenul în care se comunică rezultatul final al concursului este 02.03.2020
- termenul în care se pot depune contestații:
     - o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 19.02.2020, la Registratura AACR, până la ora 16,15
-două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului, respectiv până la data de 04.03.2020, inclusiv, la Registratura AACR, până la ora 16,15
- termenul în care se comunică rezultatul contestațiilor, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată :
              - selecția dosarelor 20.02.2020,  după ora 15,00        
              - rezultatul final ale concursului  05.03.2020, după ora 15,00

3. concursul pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate (2 posturi) din cadrul Compartimentului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică se anulează având în vedere modificarea structurii organizatorice a AACR, în vigoare cu data de 28.01.2020.
 

Posturi vacante:

Postat 07.11.2019
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (3 posturi) BNC -SN-DN

Postat 24.10.2019
Cerinte bibilografie si conditii organizare concurs contabil CF -BFCF
Cerinte bibilografie si conditii organizare concurs referent de specialitate (2 posturi) CASA -DSAC

Postat 20.05.2019
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inginer aviatie Compart. AFIS si Asigurare Calitatii -SSVZM-DSVZS

Postat 20.03.2019
Cerinte privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) din[7679]

Postat 19.03.2019
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs inspector specialitate CSC DSAC DGA
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs auditor intern -API
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (3 posturi) BNC -SN-DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic -BIS-SNA-DANA
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic temporar vacant -BIS-SNA-DANA
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef birou -BIS-SNA-DANA

Postat 14.01.2019
Cerinte privind organiz. concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane, altele decat cele complexe motoriz.) din cadrul BIOZ SOA
Cerinte privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) din cadrul BIOZ SOA
Cerinte, bibilografie, conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNS-SSA-DANA
Cerinte, bibilografie, conditii de organizare concurs inspector aeronautic BAS -DG
Cerinte,bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeonautic (temporar vacant) BIS-SNA-DANA
Cerinte,bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeonautic BIS-SNA-DANA

Postat 17.12.2018
Cerinte, bibliografie si conditii de organizare concurs auditor intern -API
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (3 posturi) BNC - SN -DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNI - SN -DN
Postat 08.10.2018
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs referent BRL-SCP-DOACP
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (temporar vacant) BMCC-DG
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (3 posturi) BNC - SN -DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNI - SN -DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs economist CA -SGAF

Postat 19.09.2018
Cerinte, bibliografie si conditi de organizare concurs referent de specialitate (temporar vacant) SA-DANA
Cerinte, bibliografie si conditi de organizare concurs contabil CF-BFCF -SGAF
Cerinte bibliografie si conditi de organizare concurs auditor intern -API

Postat 10.07.2018
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef birou - BNC -SN-DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (3 posturi) BNC - SN -DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNI - SN -DN
Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inginer aviatie CIT-SSVZM-DSVZS

Postat 25.05.2018
  1. Cerinte privind organizarea concursului pentru ocuparea postului de pilot - Compart. Piloti- SSVZM

Postat 21.05.2018
  1. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef serviciu SCP -DOACP
  2. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector pilotaj BIOZ -SOA-DOACP
  3. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic BOAN -SCP-DOACP
 
  1. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic -SCN-DN
  2. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic (2 posturi) -BNC-SN-DN
  3. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs inspector aeronautic CNI - SN -DS
Postat 02.05.2018
  1. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef birou BIS - SNA-DANA
  2. Cerinte bibliografie si conditii de organizare concurs sef birou BAA - SA-DANA