All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Autorizarea zborurilor de acrobaţie la înălţimi mai mici de 150m

Autorizarea zborurilor de acrobaţie la înălţimi mai mici de 150m


În afara zonelor dens populate, conform prevederilor Art. 12, para (2) din HG 912/2010 amendată şi modificată, pentru zborurile de acrobaţie executate la înălţimi mai mici de 150m, trebuie obţinută o autorizaţie din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR).

Pentru obţinerea acestei autorizaţii este necesară completarea şi transmiterea la AACR unui formular şi a unor documente suport acestuia, cu cel puţin 5 zile înaintea datei de desfăşurare a zborurilor de acrobaţie. Formularul va fi completat de către organizatorul demonstraţiei aeriene la care vor fi efectuate zborurile de acrobaţie (persoană fizică sau juridică civilă română) şi va conţine toate informaţiile necesare evaluării de către AACR.

AACR îşi rezervă dreptul de a efectua inspecţii cu privire la organizarea şiu desfăşurarea zborurilor de acrobaţie autorizate în scopul verificării respectării condiţiilor şi cerinţelor necesare asigurării siguranţei zborului.

Înălţimea minimă de siguranţă pentru evoluţia în zbor demonstrativ a unei aeronave este de 50m AGL. AACR poate acorda, ca urmare a solicitării şi informaţiilor incluse în documentele înaintate, o exceptare de la această prevedere, permiţând o înălţime minimă sub limita stabilită de 50m AGL, pentru o anumită evoluţie particulară a unei aeronave civile.

Documentele suport necesare conţin cel puţin:
  1. Harta/schiţa locaţiei de desfăşurare a demonstraţiei aeriene cu marcarea liniei/liniilor de evoluţie, limitele zonei de demonstraţie, zonele destinate publicului, parcări, etc.;
  2. Copii ale documentelor de certificare ale piloţilor care execută zboruri de acrobaţie emise de alte autorităţi aeronautice;
  3. Gradul de pregătire a piloţilor (în cadrul calificării suplimentare de acrobaţie); şi
  4. Copii ale asigurărilor pentru terţi ale aeronavelor care execută zboruri de acrobaţie;