All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Alti agenti aeronautici
Alți agenți aeronautici
 
RACR-AD-AACDA stabileşte  cadrul reglementat pentru evaluarea, autorizarea, acceptarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi sau furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex pe teritoriul României.
 
Instrucţiuni detaliate cu privire la procesul de evaluare a organizaţiilor care solicită autorizarea/acceptarea ca agenți aeronautici civili pentru prestarea de activități/servicii în domeniul aeroportuar sau conex se regăsesc în PIAC-AD-AACDA, ediţia curentă.

Categoriile de activităţi aeronautice civile din domeniul aeroportuar sunt:
 
  1. Proiectare, management de proiect, asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru construcţia de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom, construcţia de facilităţi destinate depozitării combustibililor, alimentării combustibililor la aeronave precum şi pentru lucrări de mentenanţa şi/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom (Cod AAP);
  2. Construcţia şi/sau instalarea obiectivelor noi pentru infrastructura de aerodrom, de facilităţi destinate depozitării combustibililor, de alimentare combustibili la aeronave şi executarea de lucrări de mentenanţă şi/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom (Cod AAC).În conformitate cu OMT nr. 611/15.03.2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar, RACR-AD-AACDA, ediția 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 240/28.03.2019, efectuarea lucrărilor speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) nu mai este condiționată de autorizarea din partea AACR.

În acest context, vă aducem la cunoștință că lucrările menționate mai sus se vor executa numai de către specialiști autorizați în domeniul geodeziei care fac dovada dreptului de semnătură conform legislației aplicabile.Formulare: 
* Cerere pentru solicitarea autorizării/acceptării agenților aeronautici în domeniul aeroportuar -  Anexa1/PIAC-AD-AACDA