All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Alti agenti aeronautici
Alți agenți aeronautici
 
RACR-AD-AACDA stabileşte  cadrul reglementat pentru evaluarea, autorizarea, acceptarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi sau furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex pe teritoriul României.
 
Instrucţiuni detaliate cu privire la procesul de evaluare a organizaţiilor care solicită autorizarea/acceptarea ca agenți aeronautici civili pentru prestarea de activități/servicii în domeniul aeroportuar sau conex se regăsesc în PIAC-AD-AACDA, ediţia curentă.

Categoriile de activităţi aeronautice civile din domeniul aeroportuar sunt:
 
  1. Proiectare, management de proiect, asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate pentru construcţia de obiective noi pentru infrastructura de aerodrom, construcţia de facilităţi destinate depozitării combustibililor, alimentării combustibililor la aeronave precum şi pentru lucrări de mentenanţa şi/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom (Cod AAP);
  2. Construcţia şi/sau instalarea obiectivelor noi pentru infrastructura de aerodrom, de facilităţi destinate depozitării combustibililor, de alimentare combustibili la aeronave şi executarea de lucrări de mentenanţă şi/sau modernizare la obiectivele pentru infrastructura de aerodrom (Cod AAC);
  3. Distribuţie echipamente şi utilaje speciale pentru activităţi aeroportuare, (auto)vehicule speciale, instalaţii şi sisteme cu specific aeroportuar, destinate şi utilizate în categoriile de activităţi aeroportuare inclusiv pentru întreţinerea şi funcţionarea aerodromurilor. (Cod AAD);
  4. Lucrări speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) (Cod AAS);
  5. Alte activităţi cu impact asupra siguranţei zborului (Cod AAZ).
  

Formulare: 
* Cerere pentru solicitarea autorizării/acceptării agenților aeronautici în domeniul aeroportuar -  Anexa1/PIAC-AD-AACDA