All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Agenti aeronautici de handling (AAH)
Agenți aeronautici de handling (AAH)
 
Reglementarea aeronautică civilă RACR-AD-AAH stabileşte cerinţele privind evaluarea, autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol.

Structura şi conţinutul procesului  de evaluare/autorizare a activităţilor de handling sunt precizate în procedura de aeronautică civilă PIAC-AD-AAH, ediţia curentă.

Accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi este reglementat prin RACR-APSH, ediţia curentă.

Cerinţele tehnice şi operaţionale specifice, aplicabile activităţilor de handling combustibil de aviaţie sunt cuprinse în reglementarea aeronautică RACR-AD-ACAA, ediţia curentă.

Cerinţele şi condiţiile tehnice şi operaţionale pentru activităţile de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol prin metoda cu lichide, RACR-AD-MEDA ediţia curentă.
 
Formulare:
* Cerere pentru solicitarea autorizării agenților aeronautici handling – Anexa 1a/PIAC-AD-AAH
* Cerere pentru solicitarea autorizării agenților aeronautici handling  combustibil – Anexa 1b/PIAC-AD-AAH