ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 al AACR

Hotarare 511 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR


HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
October 2017 Fisier
20 October 2017 rogop 19.10.17
18 October 2017 rogop 18.10.17
17 October 2017 rogop 17.10.17
16 October 2017 rogop 16.10.17
12 October 2017 rogop 12.10.17
11 October 2017 rogop 11.10.17
10 October 2017 rogop 10.10.17
09 October 2017 rogop 09.10.17
06 October 2017 rogop 06.10.17
05 October 2017 rogop 05.10.17
03 October 2017 rog 03.10.17
02 October 2017 rog 02.10.17
Luna
An