ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
February 2017 Fisier
21 February 2017 rogop 21.02.17
20 February 2017 rog 20.02.17
17 February 2017 rog 17.02.17
15 February 2017 rog 15.02.17
14 February 2017 rog 14.02.17
13 February 2017 rogop 13.02.17
08 February 2017 rogop 08.02.17
03 February 2017 rogop 03.02.17
02 February 2017 rog 02.02.17
01 February 2017 rogop 01.02.17
Luna
An