ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
May 2017 Fisier
29 May 2017 rogop 29.05.17
26 May 2017 rogop 26.05.17
23 May 2017 rog 23.05.17
22 May 2017 rog 22.05.17
19 May 2017 rog 19.05.17
18 May 2017 rog 18.05.17
17 May 2017 rog 17.05.17
16 May 2017 rogop 16.05.17
15 May 2017 rog 15.05.17
12 May 2017 rog 12.05.17
11 May 2017 rog 11.05.17
10 May 2017 rog 10.05.17
09 May 2017 rog 09.05.17
08 May 2017 rog 08.05.17
05 May 2017 rogop 05.05.17
04 May 2017 rogop 04.05.17
03 May 2017 rogop 03.05.17
02 May 2017 rogop 02.05.17
Luna
An