ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
July 2017 Fisier
19 July 2017 rogop 19.07.17
19 July 2017 rogop 18.07.17
14 July 2017 rogop 14.07.17
13 July 2017 rogop 13.07.17
12 July 2017 rog 12.07.17
11 July 2017 rog 11.07.17
10 July 2017 rog 10.07.17
07 July 2017 rogop 07.07.2017
06 July 2017 rogop 06.07.2017
05 July 2017 rogop 05.07.2017
04 July 2017 rogop 04.07.2017
03 July 2017 rogop 03.07.2017
03 July 2017 rogop 30.06.2017
Luna
An