All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
ROGOP

ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 al AACR

Hotarare 511 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR


HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
April 2018 Fisier
19 April 2018 rogop 19.04.2018
18 April 2018 rogop 18.04.2018
17 April 2018 rogop 17.04.2018
13 April 2018 rogop 13.04.2018
12 April 2018 rogop 12.04.2018
11 April 2018 rogop 11.04.2018
05 April 2018 rogop 05.04.2018
03 April 2018 rogop 03.04.2018
02 April 2018 rogop 02.04.2018