All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
ROGOP

ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2017 al AACR

Hotarare 511 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR


HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
June 2018 Fisier
14 June 2018 rogop 14.06.2018
13 June 2018 rogop 13.06.2018
12 June 2018 rogop 12.06.2018
08 June 2018 rogop 08.06.2018
07 June 2018 rogop 07.06.2018
06 June 2018 rogop 06.06.2018
05 June 2018 rogop 05.06.2018
04 June 2018 rogop 04.06.2018