ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
March 2017 Fisier
23 March 2017 rogop 23.03.17
22 March 2017 rogop 22.03.17
17 March 2017 rog 17.03.17
16 March 2017 rogop 16.03.17
15 March 2017 rogop 15.03.17
14 March 2017 rogop 14.03.17
10 March 2017 rogop 10.03.17
09 March 2017 rogop 09.03.17.xlsx
07 March 2017 rog 07.03.17
06 March 2017 rogop 06.03.17
03 March 2017 rogop 03.03.17
02 March 2017 rogop 02.03.17.xlsx
01 March 2017 rogop 01.03.17
Luna
An