ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
April 2017 Fisier
26 April 2017 rogop 26.04.17
25 April 2017 rogop 25.04.17
24 April 2017 rogop 24.04.17
21 April 2017 rog 21.04.17
20 April 2017 rog 20.04.17
19 April 2017 rogop 19.04.17
13 April 2017 rogop 13.04.17
11 April 2017 rogop 11.04.17
10 April 2017 rog 10.04.17
07 April 2017 rogop 07.04.17
06 April 2017 rog 06.04.17
05 April 2017 rogop 05.04.17
04 April 2017 rog 04.04.17
Luna
An