ROGOP

Bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2016 al AACR

HOTĂRÂRE nr. 341 din 4 mai 2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 9 mai 2016
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/178261

Extras cheltuieli cu personalul din Anexa nr. 1 BVC 2016 aprobat prin HG nr. 341/2016

2016 - Cuantumul total al indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie este de 24.823 lei/brut/lunar/total membrii ai Consiliului de Administrație.
 

Registrul Operatiunilor Generatoare de Obligatii de Plata
 
Arhiva ROGOP

 
January 2017 Fisier
20 January 2017 rog 20.01.17
18 January 2017 rog 18.01.17
17 January 2017 rog 17.01.17
16 January 2017 rog 16.01.17
13 January 2017 rog 13.01.17
12 January 2017 rog 12.01.17
11 January 2017 rogop 11.01.17
10 January 2017 rogop 10.01.17
06 January 2017 rogop 06.01.2017
05 January 2017 rogop 05.01.2017
04 January 2017 rogop 04.01.2017
03 January 2017 rogop 03.01.2017
Luna
An