All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Rezultate concursuri
Concursul pentru ocuparea postului de referent de specialitate din cadrul Serviciului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică din subordinea Directorului General Adjunct 2 se suspendă pe perioada instituirii stării de urgență, urmând a fi reluat după un nou calendar de desfășurare a concursului care va fi comunicat candidaților.
 
Conducerea AACR
 
Postat 06.08.2020
Rezultat selectie dosare concurs auditor intern -API

Postat 09.03.2020
Rezultatul contestatiei fata de Rezultatul Final al concursului pentru ocuparea posturilor vacante de inspector aeronautic din BNC-SN-DN

Decalare termen pentru comunicarea rezultatului contestatiei si a rezultatului final din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante (3 posturi) de inspector aeronautic in cadrul Biroului Navigabilitate Continua din Serviciul Navigabilitate - Directia Navigabilitate
In baza Raportului nr.6699/09.03.2020 a fost decalat calendarul de concurs pentru postul de inspector aeronautic BNC-SN-DN din subordinea Directorului General Adjunct 1 privind solutionarea contesatiei pana la data de 09.03.2020 si afisarea rezultatului final pe site-ul AACR pana la data de 10.03.2020.

Postat 02.03.2020
Rezultatul final - Inspector aeronautic - BNC-SN-DN - 02.02.2020

Postat 28.02.2020
Rezultate probe scrise pentru postul de inspector aeronautic (3 posturi) - BNC-SN-DN - 28.02.2020

Postat 24.02.2020
Rezultat proba interviu concurs inspector aeronautic - BNC-SN-DN 24.02.2020

Postat 21.02.2020
Rezultat test psihologic inspector aeronautic BNC-SN-DN

Postat 18.02.2020
Rezultat selectie dosare concurs inspector aeronautic - BNC - DN -18.02
Rezultat final concurs contabil (cu atributii de casier) Compartiment Facturari - BFCF-SGAF 18.02.2020

Postat 17.02.2020
Rezultat proba scrisa concurs contabil cu atributii de casier CF- BFCF-SGAF 17.02.2020

Postat 11.02.2020
Rezultat proba interviu concurs contabil cu atributii de casier CF- BFCF-SGAF 11.02.2020

Postat 10.02.2020
Rezultat test psihologic concurs contabil cu atributii de casier CF- BFCF-SGAF 10.02.2020

ANUNT 06.02.2020
Începând cu data de 10.02.2020 se reiau concursurile pentru ocuparea unor posturi în cadrul AACR după următorul calendar:

1. pentru postul de contabil în cadrul CF- BFCF- SGAF
- comunicarea rezultatului pentru testarea psihologică 10.02.2020
- datele de desfășurare a probelor de concurs:
- interviul, cu caracter eliminatoriu, în data de 11.02.2020
- testările de selecție în data de 12.02.2020
- termenul în care se comunică rezultatul pentru fiecare etapă, prin afișare pe site-ul AACR , la secțiunea special destinată:
- interviul 11.02.2020, după ora 15.30
- testările de selecție 17.02.2020, după ora 15,30
- termenul în care se comunică rezultatul final al concursului este 18.02.2020
- termenul în care se pot depune contestații:
           -două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului, respectiv până la data de 20.02.2020, inclusiv, la Registratura AACR, până la ora 16,15
- termenul în care se comunică rezultatul contestațiilor, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată :
              - rezultatul final ale concursului  21.02.2020, după ora 13,00

2. pentru posturile de inspector aeronautic (3 posturi) în cadrul BNC– SN- DN
-data limită până la care se depun dosarele de concurs este  14.02.2020 (inclusiv)
- datele de desfășurare a probelor de concurs:
- selecția dosarelor de concurs, cu caracter eliminatoriu, în data de 18.02.2020
- testarea psihologică, cu caracter eliminatoriu,  în data de 21.02.2020
- interviul, cu caracter eliminatoriu, în data de 24.02.2020
- testările de selecție în data de 25.02.2019
- termenul în care se comunică rezultatul pentru fiecare etapă, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată:
        - selecția dosarelor, 18.02.2020, după ora 15,30 
        - testarea psihologică 21.02.2020, după ora 13,30
        - interviul 24.02.2020, după ora 15.30
       - testările de selecție 28.02.2020, după ora 15,30
- termenul în care se comunică rezultatul final al concursului este 02.03.2020
- termenul în care se pot depune contestații:
     - o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv până la data de 19.02.2020, la Registratura AACR, până la ora 16,15
-două zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor finale ale concursului, respectiv până la data de 04.03.2020, inclusiv, la Registratura AACR, până la ora 16,15
- termenul în care se comunică rezultatul contestațiilor, prin afișare pe site-ul AACR, la secțiunea special destinată :
              - selecția dosarelor 20.02.2020,  după ora 15,00        
              - rezultatul final ale concursului  05.03.2020, după ora 15,00

3. concursul pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate (2 posturi) din cadrul Compartimentului Audit de Securitate Aeronautică din structura Direcției Securitate Aeronautică și Cibernetică se anulează având în vedere modificarea structurii organizatorice a AACR, în vigoare cu data de 28.01.2020.
 
 

postat 13.11.2019
Rezultat contestatie fata de etapa de selectie dosare concurs referent de specialitate (2 posturi ) CASA DSAC 13.11.2019

postat 11.11.2019
Rezultat selectie dosare concurs contabil cu atributii de casier CF- BFCF-SGAF 11.11.2019
Rezultat selectie dosare concurs referent de specialitate (2 posturi ) CASA DSAC 11.11.2019

postat 13.08.2019
Rezultat final concurs inspector de specialitate în cadrul Compart. CERT-AV-RO 13.08.2019

postat 12.08.2019
Rezultat proba operare PC inspector de specialitate CERT-AV-RO-DSAC 12.08.2019

postat 09.08.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector de specialit.- Compartiment CERT-AV -09.08.2019
Rezultat final concurs inspector aeronautic - Compartiment RAMP-SOA-DOACP 09.08.2019

postat 08.08.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector aeronautic - Compartiment RAMP-SOA-DOACP 08.08.2019

postat 07.08.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector aeronautic.- Compartiment RAMP-07.08.2019

postat 05.08.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector de specialitate CERT-AV-RO-DSAC 05.08.2019

postat 02.08.2019
Rezultat final concurs functionar - Compartiment Registratura - BA-SGAF 02.08.2019
Rezultat test psihologic concurs inspector de specialitate DSAC 02.08.2019

postat 01.08.2019
Rezultat proba operare PC concurs functionar - Compartiment Registratura - BA-SGAF 01.08.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector aeronautic RAMP -SOA-DOACP 01.08.2019

postat 31.07.2019
Rezultat probe scrise concurs functionar - Compartiment Registratura - BA-SGAF 31.07.2019
Rezultat test psihologic concurs inspector aeronautic RAMP -SOA-DOACP 31.07.2019

postat 30.07.2019
Rezultat selectie dosar concurs inspector de specialitate DSAC 30.07.2019

postat 26.07.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector aeronautic RAMP -SOA-DOACP 26.07.2019

postat 25.07.2019
Rezultat etapa interviu concurs functionar - Compartiment Registratura - BA-SGAF 25.07.2019

postat 24.07.2019
Rezultat testare psihologica concurs functionar - Compartiment Registratura - BA-SGA.F 24.07.2019

postat 19.07.2019
Rezultat selectie dosare concurs functionar - compartiment Registratura - BA-SGAF 19.07.2019

postat 29.05.2019
Rezultate probe scrise si proba practica concurs inginer aviatie SSVZM - DSVZS 29.05.2019
Rezultat final concurs inginer aviatie SSVZM - DSVZS 29.05.2019 ora 12.00

postat 26.05.2019
Rezultate testare psihologica si proba interviu concurs inginer aviatie SSVZM - DSVZS 27.05.2019

postat 24.05.2019
Rezultat selectie dosare concurs inginer aviatie SSVZM - DSVZS 24.05.2019

postat 18.04.2019
Rezultat final concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 18.04.2019
Rezultat final concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 18.04.2019
Rezultat final concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 18.04.2019
Rezultat final concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 18.04.2019
Rezulatat final concurs referent BRL-SCP-DOACP 18.04.2019
Rezulatat final concurs inspector pilotaj BIOZ - SOA-DOACP 18.04.2019

postat 17.04.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 17.04.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 17.04.2019
Rezulatat proba operare PC inspector pilotaj BIOZ - SOA 17.04.2019
Rezulatat proba operare PC referent BRL-DOACP 17.04.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 17.04.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 17.04.2019

postat 16.04.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector pilotaj 16.04.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 16.04.2019
Rezultat prob scrise concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 16.04.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 16.04.2019
Rezultat probe scrise concurs referent BRL-DOACP 16.04.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 16.04.2019

postat 10.04.2019
Rezultat interviu concurs inspector pilotaj BIOZ - SOA - DOACP - DGA1
Rezultat proba interviu referent BRL-SCP- DOACP 10.04.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 10.04.2019
Rezultat etapa interviu concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 10.04.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 10.04.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 10.04.2019

postat 09.04.2019
Rezulatat testare psihologica concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 09.04.2019
Rezultat test psihologic referent BRL-SCP- DOACP
Rezulatat testare psihologica concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 04.04.2019
Rezultat testare psihologica concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 09.04.2019
Rezultat testare psihologica concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 09.04.2019
Rezultat testare psihologica pt postul de inspector pilotaj - BIOZ - SOA - DOACP

postat 08.04.2019
Rezultat contestatie concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 08.04.2019

postat 04.04.2019
Rezulatat selectie dosare concurs inspector aeronautic CNI -SN-DN 04.04.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector aeronautic BAPS-SNA 04.04.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector de specialitate CSC-DSAC 04.04.2019
Rezulatat selectie dosare concurs inspector aeronautic BNC -SN-DN 04.04.2019
Rezultat selectie dosare concurs referent BRL-SCP- DOACP 04.04.2019
Rezultat selectie dosar concurs inspector aeronautic BIS -SNA 04.04.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector pilotaj avioane complexe monitorizate - BIOZ - SOA DOACP - DGA1
Rezultat selectie dosare concurs sef birou BIOZ - SOA - DOACP - DGA1

postat 13.02.2019
Rezultat final concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 13.02.2019
Rezultat final concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) BIOZ -SOA- DOACP 13.02.2019

postat 12.02.2019
Rezultat proba de operare PC concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 12.02.2019
Rezultat proba operare PC concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) BIOZ -SOA- DOACP 12.02.2019

postat 11.02.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 11.02.2019
Rezultat probe scrise concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) BIOZ -SOA- DOACP 11.02.2019

postat 08.02.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate) BIOZ -SOA- DOACP 08.02.2019

postat 05.02.2019
Rezultat proba interviu concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 05.02.2019

postat 04.02.2019
Rezultat testare psihologica concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate)BIOZ -SOA- DOACP 04.02.2019
Rezultat test psihologic concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 04.02.2019

postat 30.01.2019

Rezultat selectie dosare concurs inspector pilotaj (avioane complexe motorizate)BIOZ -SOA- DOACP 30.01.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector aeronautic (temporar vacant) -BIS -SNA DANA 30.01.2019
Rezultat selectie dosare concurs inspector aeronautic -BAS-DG 30.01.2019

postat 16.01.2019
Rezultat selectie final dosare concurs auditor intern - API 16.01.2019 , ora 16.00

postat 14.01.2019
Rezultat selectie dosare concurs auditor intern - API 14.01.2019

postat 10.12.2018
Rezultat final concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 10.12.2018

postat 07.12.2018
Rezultat proba operare PC concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 07.12.2018

postat 06.12.2018
Rezultat probe scrise concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 06.12.2018

postat 29.11.2018
Rezultat proba interviu concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 29.11.2018

postat 28.11.2018
Rezultat test psihologic concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 28.11.2018

postat 23.11.2018
Rezultat selectie dosare concurs referent de specialitate (temporar vacant ) SA-DANA 23.11.2018
Rezultat final concurs inspector specialitate CSC -DSAC 23.11.2018
Rezultat final concurs tehnician aviatie -CIT-SSVZM-DSVZS 23.11.2018