Registrul agentilor aeronautici autorizati pe domenii AAC, AAD, AAE, AAH, AAP, AAS, AAZ

Autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar

Autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar se face conform cerinţelor următoarelor reglementări aeronautice, ediţiile curente:
1. RACR-AD-AACDA privind autorizarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar, sau
2. RACR-AD-AAH privind autorizarea agenţilor aeronautici de handling.


1. Reglementarea aeronautică civilă RACR-AD-AACDA stabileşte cerinţele şi metodele de evaluare, autorizare şi supraveghere a organizaţiilor care desfăşoară activităţi sau furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex.
Categoriile de activităţi aeronautice civile din domeniul aeroportuar reglementate de RACR-AD-AACDA sunt:
- Proiectare, asistenţă tehnică şi consultanţă de specialitate privind construcţia de obiective noi pentru infrastructura aviaţiei civile, construcţia de facilităţi destinate depozitării combustibililor, alimentării combustibilior la aeronave, comunicaţiilor, navigaţiei aeriene, supravegherii şi meteorologiei aeronautice, precum şi pentru lucrări de reparaţii şi modernizări la obiectivele de aviaţie civilă existente (Cod AAP);
- Construcţii, reparaţii, întreţinere şi/sau modernizări la obiective de infrastructură a aviaţiei civile şi facilităţi destinate depozitării combustibililor, alimentării combustibililor la aeronave, comunicaţiilor, navigaţiei aeriene, supravegherii şi meteorologiei aeronautice (Cod AAC);
- Ansamblu de activitati de handling aeroportuar (Cod AAH);
- Distribuire materii prime, materiale, echipamente, (auto)vehicule speciale, instalaţii şi sisteme cu specific aeroportuar sau conex, destinate şi utilizate în categoriile de activităţi menţionate mai sus sau pentru întreţinerea şi funcţionarea aeroportuarilor, cu excepţia următoarelor produse aeronautice: aeronave, repere/componente de aeronavă (inclusiv motoare şi elice complete), materii prime şi materiale destinate construcţiei, întreţinerii şi operării aeronavelor (inclusiv combustibili, lubrifianti, vopsele şi alte produse chimice asociate (Cod AAD);
- Lucrări speciale pentru aeronautică civilă (studii, determinări, atestări, evaluări), pentru producerea de date şi informaţii utilizabile în domeniul aeronautic civil (Cod AAS);
- Alte activităţi supuse respectării unor cerinţe aeronautice specifice (Cod AAZ).

2. Reglementarea aeronautică civilă RACR-AD-AAH stabileşte cerinţele privind evaluarea, autorizarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară activităţi de handling la sol.


Modul de desfăşurare a proceselor de evaluare/autorizare a activităţilor de handling combustibili de aviaţie (aprovizionare şi stocare combustibili de aviaţie şi alimentare cu combustibili a aeronavelor pe aerodromuri) este precizat în procedura de aeronautică civilă PIAC-AD-AAHC, ediţia curentă.


Accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi este reglementat prin RACR-APSH, ediţia curentă.
Cerinţele tehnice şi operaţionale specifice, aplicabile activităţilor de handling combustibil pentru realizarea siguranţei zborului sunt cuprinse în reglementarea aeronautică RACR-AD-ACAA, ediţia curentă.
Modul de desfăşurare a proceselor de evaluare/autorizare a activităţilor de handling combustibili de aviaţie (aprovizionare şi stocare combustibili de aviaţie şi alimentare cu combustibili a aeronavelor pe aerodromuri) este precizat în procedura de aeronautică civilă PIAC-AAHC, ediţia curentă.
Cerinţele şi condiţiile tehnice şi operaţionale specifice activităţilor de degivrare şi antigivrare a avioanelor la sol prin metoda cu lichide, pentru realizarea siguranţei zborului avioanelor în condiţii atmosferice favorabile fenomenelor de givraj sunt cuprinse în reglementarea aeronautică civilă RACR-AD-MEDA ediţia curentă.