All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Proiecte in consultare

1.PIAC-LMET "Licentierea personalului meteorologic aeronautic" editia 3 - Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3 /2018 a PIAC-LMET  se vor transmite AACR utilizând formularul standard pentru consultare externa. (F-PI-DR-REG-03, Ediția 4)
Termenul de primire a observatiilor de 25 ianuarie 2019.

2.Editia 2 rev 1/2018 a PIAC –AW-145   "Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de intretinere 145 ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 18.12.2018, pe urmatoarea adrese de e-mail:corina.loloiu@caa.ro. 
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2 rev 1/2018 a PIAC-AW-145  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.


3. Editia 2/2018 a PIAC –AW-MP   "Aprobarea programelor de întreținere".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 17.12.2018, pe urmatoarea adrese de e-mail: cristina.pavel@caa.ro
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2018 a PIAC-AW-MP se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

4. Editia 2/2018 a PIAC –AW-M_G   "Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de managementul navigabilității Part-M_G ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 17.12.2018, pe urmatoarea adrese de e-mail: cristina.pavel@caa.ro
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2018 a PIAC-AW-M_G  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

5. PIAC-CPN "Proceduri și Instrucțiuni de Aeronautică Civilă pentru certificarea personalului navigant" editia 4,  termenul primire a observatiilor de 15 decembrie 2018.

6. Amendamentul nr. 1 la PIAC-AD-CSMS, ed. 2/2014 - "Cerinte de implementare a sistemului de management al sigurantei pe aerodromurile civile"

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a actului normativ mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 12.12.2018, pe urmatoarele adrese de e-mail: cristian.dolofan@caa.ro si daniel.ivan@caa.ro .
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2018 a RACR-AD-AACDA se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.


7.
Editia 1/2018 a PIAC-AW-147 "Autorizarea su supravegherea organizatiilor de pregatire pentru intretinere PART 147".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 17.12.2018, pe urmatoarele adrese de e-mail: anca.ghita@caa.ro
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 1/2018 a PIAC-AW-147 se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

8. Editia 2/2018 a PIAC-AW-MF "Autorizarea si supravegherea organizatiilor de intretinere PART M/F".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 21.12.2018, pe urmatoarea  adresa de e-mail: corina.loloiu@caa.ro
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2018 a PIAC-AW-M/F se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.