Prezentare generală, noutăţi, etc.

D.S. - S.I
(1)    Evaluarea şi autorizarea aerodromurilor civile se execută de către A.A.C.R. în scopul constatării şi atestării capacităţii administratorului aerodromului respectiv şi a personalului de care dispune de a îndeplini cerinţele tehnice, operaţionale, de siguranţă a zborului şi de protecţie a mediului potrivit reglementărilor aeronautice interne în vigoare şi acordurilor sau convenţiilor internaţionale la care România este parte.

(2)    Administratorii aerodromurilor trebuie să urmărească îndeplinirea prevederilor RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH aplicabile prin acele mijloace de conformare, recomandări sau îndrumări prevăzute în aceste reglementări  având ca referenţial documente ICAO, dar şi utilizând materiale de îndrumare specifice. În acest sens, administratorii aerodromurilor trebuie să depună la A.A.C.R. o dată cu documentaţia suport pentru autorizare, autoevaluarea conformităţii cu standardele şi practicile recomandate conform RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH în vigoare.

(3)    Devierea de la standardele ICAO şi de la mijloacele acceptabile de conformare poate fi permisă, conform para (10) – Introducere - RACR-AD-PETA,  numai în condiţiile în care administratorii aerodromurilor implicaţi justifică şi argumentează A.A.C.R., fără echivoc, necesitatea diferenţei/devierii faţă de standardul şi/sau practicile recomandate în cauză, obţinând, cu avizul A.A.C.R., aprobarea din partea M.T.I., emitentul reglementărilor RACR.

(4)    Astfel, pentru standardele care nu sunt respectate, până la data auditului de autorizare sau de prelungire/modificare a certificatului de autorizare, administratorii aerodromurilor vor solicita şi vor obţine, după caz, în condiţiile prevăzute mai sus, aprobarea din partea M.T.I. pentru devierea de la standardele nerespectate, care, după evaluare, va fi specificată de către AACR în Anexa la Certificatul de autorizare.

(5)    Solicitarea, formulată în scris de către administratorii de aerodrom, trebuie susţinută de o analiză a efectelor asupra siguranţei operaţiunilor şi de un plan de măsuri/acţiuni adecvate pentru respectarea nivelului de siguranţă impus de reglementările aeronautice aplicabile.

(6)    Corespunzător, administratorii aerodromurilor trebuie să ia in considerare toate recomandările din RACR-AD-PETA şi/sau RACR-AD-PETH şi în funcţie de particularităţile aerodromurilor respective (caracteristici fizice, tipuri de operaţiuni şi servicii, etc.), să identifice şi să implementeze toate recomandările aplicabile. În aceste condiţii, recomandările în cauză devin criterii de certificare şi trebuie tratate ca cerinţe obligatorii.