All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Organizare
 1. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 405/1993 privind infiintarea Autorității Aeronautice Civile Române
 2. OMTCT1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILĂ ROMÂNĂ" ca autoritate natională de supervizare
 3. Organigrama AACR
 4. Regulament de organizare si functionare - Anexa din HG 405/1993
 5. Codul de conduita si etica profesionala a salariatilor AACR
 6. Rapoarte de activitate ale AACR
 1. Situații financiare anuale 2012
 2. Situatii financiare anuale 2013
 3. Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2013
 4. Raportul auditorului financiar 2013
 5. Situatii financiare anuale 2014
 6. Note explicative situatii financiare 2014
 7. Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2014
 8. Raportul auditorului financiar 2014
 9. Raportare contabila semI 2015
 10. Situatii financiare 2015
 11. Raportul administratorilor AACR 2015
 12. Note explicative bilant 2015
 13. Raport auditorului privind situatii financiare 2015
 14. Raportare contabila sem I 2016
 15. Bilant 2016
 16. Raportul administratorilor anul 2016
 17. Situatii financiare 2016 cu note explicative
 18. Raportul auditorului privind Situatiile financiare 20
 19. Raportul Administratorilor aferent Situatiilor Financiare incheiate pentru anul 2017
 20. Situatii Financiare la 31.12.2017
 21. Note Explicative la Situatiile Financiare pentru anul incheiat la 31.12.2017
 22. Raportul Auditorului Independent cu privire la Situatiile Financiare aferente anului 2017