Noile cerinte de certificare a aeroporturilor internationale

                În contextul actual al unei implementări neuniforme a cerințelor privind siguranța aviației civile în cadrul aeroporturilor comunitare, EASA (European Aviation Safety Agency) consolidează principiile de siguranță ICAO utilizând instrumente specifice, care sunt dezvoltate in baza normelor comune pentru aviația civila (inclusiv pentru aeroporturi).
                Începe astfel tranziția de la un sistem național de reglementari (bazat pe cerințele SARP ale ICAO) la un cadru reglementat la nivel UE, cu regulamente direct aplicabile in toate statele membre. 
                Noul sistem legislativ aplicabil, încadrează cadrul reglementat referit mai sus, intr-o abordare foarte complexa si exactă. In acest sens, monitorizarea implementării cerințelor europene, proces specific dezvoltat de EASA, este explicit definit în regulamente complementare.
Evaluarea statelor (autoritatilor desemnate si operatorilor aeronautici, inclusiv aeroportuari) consta in audituri de standardizare, finalizate cu constatări, care gradual pot identifica probleme de siguranța si pot conduce la emiterea de recomandări, notificări ale statelor membre si cel mai grav, inițierea procedurii de infrigement (procedura dezvoltată la nivelul Comisiei Europene in vederea sancționării statelor care nu își îndeplinesc atribuțiile de conformare cu regulamentele aplicabile).
 
Regulamentul (CE) nr. 216/2008 privind  normele  comune  în  domeniul  aviației  civile și
instituirea  unei  Agenții  Europene  de Siguranță a  Aviației,
amendat cu Regulamentul (CE) nr. 1108/2009
 
                 Regulamentul (CE) nr. 216/2008, amendat de Regulamentul (CE) nr. 1108/2009, stabilește normele de baza (Basic Regulation - BR). Cerințele esențiale (Essential Requirements - ER) necesar a fi respectate în domeniul aeroportuar în vederea menținerii unui nivel acceptabil de siguranță aeronautică sunt stipulate in Art. 8a si Anexa Va. 
Parte din regulile de implementare aferente prevederilor R216 au fost dezvoltate subsecvent în Regulamentul (UE) nr. 139/2014, urmând ca în viitorul apropiat să fie finalizate restul propunerilor legislative aferente domeniului.
 
Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri
 
                Regulamentul (UE) nr. 139/2014 conține regulile de implementare (Implementation Rules IR). Subsecvent, EASA a emis prin Decizie a Directorului Executiv mijloacele de conformare cu Anexele R139/2014 (ED Decision 2014-12-R Acceptable Means of Compliance - AMC and Guidance Material -  GM to Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes), precum si cerințele tehnice pentru proiectarea aerodromurilor (ED Decision 2014-13-R Certification Specifications and Guidance Material for Aerodromes - CS-ADR-DSN).
 
                Cele menționate mai sus reprezintă rezultatul unui amplu proces de reglementare desfășurat de EASA, demarat in 2011 prin publicarea NPA 2011-20 Authority, Organisation and Operations Requirements for Aerodromes.

Aspecte comparative (EASASistem National) aplicabile Manualului de Aerodrom

Cerinte aplicabile organizatiilor - operatori de aerodromuri în vederea elaborarii Planului de punere în aplicare a Regulamentului 139

Stabilirea bazei de certificare in vederea conversiei certificatului de aerodrom

Implementarea Regulamentelor Europene in Romania


                  Ca urmarea a finalizării procesului de consultare  PIAC-AD-139: Certificarea aerodromurilor civile după regulile europene, Partea 1: Pregătirea operatorului de aerodrom în vederea conversiei certificatelor/ certificării europene, Ed.1/2015, în data de 10.06.2015 a fost organizată la AACR o întâlnire de lucru privind implementarea acestuia. La întâlnire au participat reprezentanţii desemnați pentru urmărirea implementării cerințelor R (UE) nr. 139/2014 din cadrul aeroporturilor. 
                
Monitorizarea conformarii

Implementarea R(UE)139


PIAC-AD_139, Partea I

Instruirea personalului de aerodrom

Implementarea regulamentelor europene in Romania

SMC vs. SMS

Reglementari aeroportuare