All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei
 1. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 405/1993 privind infiintarea Autorității Aeronautice Civile Române
 2. OMTCT1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILĂ ROMÂNĂ" ca autoritate natională de supervizare
 3. Organigrama AACR
 4. Regulament de organizare si functionare - Anexa din HG 405/1993
 5. Manual management Ed.04/ Septembrie 2018
 6. Codul de conduita si etica profesionala a salariatilor AACR
 7. Rapoarte de activitate ale AACR
 1. Situații financiare anuale 2012
 2. Raportul auditorului financiar 2012
 3. Situatii financiare anuale 2013
 4. Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2013
 5. Raportul auditorului financiar 2013
 6. Situatii financiare anuale 2014
 7. Note explicative situatii financiare 2014
 8. Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2014
 9. Raportul auditorului financiar 2014
 10. Raportari contabile semestrul I 2014
 11. Raportare contabila semI 2015
 12. Situatii financiare 2015
 13. Raportul administratorilor AACR 2015
 14. Note explicative bilant 2015
 15. Raport auditorului privind situatii financiare 2015
 16. Raportare contabila sem I 2016
 17. Bilant 2016
 18. Raportul administratorilor anul 2016
 19. Situatii financiare 2016 cu note explicative
 20. Raportul auditorului privind Situatiile financiare 20
 21. Raportul Administratorilor aferent Situatiilor Financiare incheiate pentru anul 2017
 22. Situatii Financiare la 31.12.2017
 23. Note Explicative la Situatiile Financiare pentru anul incheiat la 31.12.2017
 24. Raportul Auditorului Independent cu privire la Situatiile Financiare aferente anului 2017
 25. Raportari contabile sem.I 2017
 26. Raportari contabile sem I 2018
 27. HG aprobare BVC 2016
 28. HG aprobare BVC 2017
 29. HG aprobare BVC 2018
 30. Situatia platilor executie bugetara 2016
 31. Situatia platilor executie bugetara 2017
 32. Bugetul de investitii 2016
 33. Bugetul de investitii 2017
 34. Extras CA aprobare situatii financiare aferente anului 2018
 35. Executie BVC 2018
 36. Rap admin 2018
 37. RAPORT AUDIT SITUATII FINANCIARE 2018
 38. Situatii financiare 31.12.2018
 39. DECLARATIE AR.30 LEGEA CONTABILITATII
 40. Note Bilant 2018
 41. BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA 2018