Legislatie in domeniul AVSEC

1. LegislaĊ£ie în domeniul AVSEC        

    1.1. Legislatie internationala    

        1.1.1. Lista actelor normative ale Uniunii Europene
        1.1.2. Actele normative nepublicabile internationale si ale Uniunii Europene pot fi puse la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste".

     1.2. Legislatie nationala    

        1.2.1. Lista actelor normative nationale
        1.2.2. Actele normative nepublicabile nationale pot fi puse la dispozitie la solicitarea scrisa in baza principiului "nevoia de a cunoaste".