All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Formulare (AGA) Aerodromuri
Formulare:
 
* Documente necesare solicitării certificării conform Reg. (UE) 139/2014 [zip file]

* Cerere pentru solicitarea certificării aerodromurilor la nivel național – Anexa 3/PIAC-AD-AADC

* Cerere pentru solicitarea autorizării agenților aeronautici handling – Anexa 1a/PIAC-AD-AAH

* Cerere pentru solicitarea autorizării agenților aeronautici handling  combustibil – Anexa 1b/PIAC-AD-AAH

* Cerere pentru solicitarea autorizării/acceptării agenților aeronautici in domeniul aeroportuar – Anexa1/PIAC-AD-AACDA