All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Conducere

 

 

2. Agenda
  • Intalniri tehnice cu industria aeronautica.

3. Consiliul de administratie

Componenta Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautica Civila Romana in conformitate cu prevederile Ordinului MTI nr. 97/29.01.2018

Nr.

Nume si prenume

Calitatea

1

ENCUTESCU Aurel- Sorin

Presedinte

2

IONESCU Mihai-Victor

Membru -Reprezentant MT

3

PETRESCU Armand

Membru

4

DANIELESCU Dorina

Membru

5

GROSU Ion

Membru

6

SERBAN Alexandru Radu

Membru

7

COJOC Marin

Membru- Reprezentant MFP

 

4. Declaratii de avere/interese

Declaratii de avere/interese