All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Competenta lingvistica

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

1. SISTEMUL DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE LA LIMBA ENGLEZĂ

AACR utilizează un sistem intern  de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză pentru piloţii de avioane si elicoptere. Acest sistem de evaluare se conformează cu prevederile Regulamentului (UE) 1178/2011şi PIAC CPN ed4/2019.
Evaluarea competenţei lingvistice la limba engleză se desfaşoară sub forma unui interviu între candidat şi examinator şi conţine exerciţii de ascultare (listening comprehension). Interviul este înregistrat audio, iar evaluarea este efectuata de catre doi examinatori din cadrul AACR.
Puteti vedea mai jos o descriere a testului: descrierea testului

2. SESIUNI DE EVALUARE A COMPETENŢEI LINGVISTICE
Sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză sunt planificate anual şi pot fi accesate la următorul link: SESIUNI DE EVALUARE.
Modificările apărute în planificarea anuală a sesiunilor vor fi afişate pe site-ul oficial AACR în timp util.

3. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA O SESIUNE DE EVALUARE

În vederea  înscrierii la o sesiune de evaluare a competenţei lingvistice la limba engleză, solicitanţii trebuie să depună la Registratura AACR sau să transmită pe adresa de e-mail elp@caa.ro, cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii, următorul formular completat integral CERERE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ.
După înregistrarea formularului de înscriere, fiecare solicitant va fi informat pe e-mail, cu 2 zile inainte de începerea sesiunii de evaluare, cu privire la data şi ora la care a fost planificat în vederea susţinerii examenului. Solictanții trebuie să confirme participarea la examinare cel târziu în prima zi de începere a sesiunii de examinare.
 
4. COMUNICAREA REZULTATULUI

Rezultatul obţinut va fi comunicat fiecărui candidat, pe e-mail, în termen de 10 zile calendaristice de la data susţinerii evaluării.

5. TARIFUL EVALUĂRII

Taxa de examen este de 113 euro plus TVA, în conformitate cu prevederile OMTI nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de RA-AACR și se poate achita anterior sau în ziua susținerii examinării.

Pentru examinare în regim de urgenţă, în afara sesiunilor planificate, taxa de examen percepută este dublă, în conformitate cu prevederile OMTI nr.1305/2012.

Informaţii suplimentare cu privire la evaluarea competenţei lingvistice se pot obţine la următoarea adresa de e-mail: elp@caa.ro

6. PROCEDURA DE CONTESTARE A REZULTATULUI

Un candidat are dreptul de a contesta nivelul de competență lingvistică acordat în urma evaluării. În acest sens, acesta trebuie să depună la AACR o cerere scrisă în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării pe e-mail a rezultatului obținut.
 În comisia de contestaţie vor participa examinatori care nu au fost implicaţi în evaluarea iniţială. 
Rezultatul contestației se va comunica  în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii contestației.

7. RECUNOAȘTEREA NIVELULUI DE COMPETENȚĂ LINGVISTICĂ LA LIMBA
ENGLEZĂ OBȚINUT ÎNTR-UN STAT MEMBRU UE SAU AELS
 

Evaluarea iniţială a nivelului de competenţă lingvistică la limba engleză se efectuează doar în cadrul AACR.
Pentru deținătorii/solicitanții de licențe EASA, AACR recunoaște evaluarea efectuată într-un stat membru UE doar în cazul în care între nivelul de competenţă lingvistică obţinut într-un alt stat membru UE şi nivelul obţinut în cadrul AACR nu există diferenţe majore (de 2 nivele de competenţă).
Certificatele de competenţă lingvistică de nivel 6 se recunosc de către AACR doar în urma unei evaluări suplimentare în cadrul AACR care să ateste deţinerea acestui nivel.
 În vederea recunoaşterii certificatului, solicitantul trebuie să depună la AACR o cerere de recunoaştere a nivelului obţinut însoţită de următoarele documente, în copie:

  1.  certificatul emis în urma evaluării;
  2. certificatul organismului de evaluare unde s-a efectuat evaluarea.

În urma depunerii cererii de recunoaştere, AACR verifică integralitatea şi validitatea documentelor prin solicitarea confirmării din partea centrului de evaluare şi a autorităţii competente din cadrul statului membru EU unde a fost efectuată evaluarea.