All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Aerodromuri / Heliporturi
Certificarea/autorizarea aerodromurilor se face conform cerinţelor următoarelor regulamente/reglementări aeronautice, ediţiile curente:
  1. Regulamentul (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului;
  2. RACR-AD-AADC  privind autorizarea aerodromurilor civile;
  3. RACR-AD-IADC privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile;
  4. RACR-AD-PETA privind proiectarea şi exploatarea tehnică a aerodromurilor;
  5. RACR-AD-PETH  privind proiectarea şi exploatarea tehnică a heliporturilor.