Ministerul Transporturilor

 
Ordin nr. 1064/2007

din 23/10/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 26/10/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România


 

    În temeiul prevederilor art. 64 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de către persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurg din Legea nr. 223/2007 şi din normele metodologice menţionate la art. 1.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

    Bucureşti, 23 octombrie 2007.
    Nr. 1.064.

   ANEXĂ
 
    NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul
personalului aeronautic civil navigant profesionist
din aviaţia civilă din România