All together, serving Civil Aviation
All together, serving Civil Aviation
MENIU
MENIU
RAPORTARE VOLUNTARA
Organizare
 1. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 405/1993 privind infiintarea Autorității Aeronautice Civile Române

 2. OMTCT1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILĂ ROMÂNĂ" ca autoritate natională de supervizare

 3. Organigrama AACR

 4. Regulament de organizare si functionare - Anexa din HG 405/1993

 5. Rapoarte de activitate ale AACR

  1. Raportul de activitate al AACR pe anul 2017 sem I

  2. Raportul de activitate al AACR pe anul 2016

  3. Raportul de activitate al AACR pe anul 2016 sem I

  4. Raportul de activitate al AACR 2015

  5. Raportul de activitate al AACR pe anul 2015 sem I

  6. Raportul de activitate al AACR 2014

  7. Raportul de activitate al AACR pe anul 2014 sem I

  8. Raportul de activitate al AACR pe anul 2013

  9. Raportul de activitate al AACR pe anul 2013 sem I

  10. Raportul de activitate al AACR pe anul 2012

 6. Situații financiare anuale 2012
  Situatii financiare anuale 2013
  Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2013
  Raportul auditorului financiar 2013
  Situatii financiare anuale 2014
  Note explicative situatii financiare 2014
  Raportul administratorilor aferent Situatiilor financiare 2014
  Raportul auditorului financiar 2014
  Raportare contabila semI 2015
  Situatii financiare 2015
  Raportul administratorilor AACR 2015
  Note explicative bilant 2015
  Raport auditorului privind situatii financiare 2015
  Raportare contabila sem I 2016
  Bilant 2016
  Raportul administratorilor anul 2016
  Situatii financiare 2016 cu note explicative
  Raportul auditorului privind Situatiile financiare 20